Zojuist is tijdens de online regiovergadering Richard Flier benoemd als lid van de ledenraad. Proficiat en welkom Richard.

De vertegenwoordiging in de ledenraad vanuit regio Zuid Nederland bestaat nu uit Wilbert Lucius, Mirella van Leeuwen en Richard Flier. De ledenraadsleden zijn beschikbaar voor vragen of opmerkingen die betrekking hebben op de punten die besproken worden op de ledenraadsvergaderingen. Ga naar de pagina 'contact' voor de contactgegevens.

Jan Raaijmakers heeft de ledenraad verlaten vanwege zijn benoeming in het bestuur van het KFPS.