De formele vergaderstukken, volgens de agenda uit het jaarboek, werden afgewisseld met de loterij.

Er werd teruggekeken op een jaar met twee fokdagen, een buitenrit, IBOP en enkele dressuur wedstrijden. Uiteraard was Corona er ook nog, waardoor de studieclub tot op heden geen doorgang kon vinden en de jaarvergadering online is gehouden. Gelukkig komt daarin snel verandering. Het financiële overzicht van 2021 en de begroting van 2022 werden toegelicht door Jan Raaijmakers. Er werd vooruit gekeken naar de agenda van 2022. Hopelijk kunnen alle activiteiten weer normaal doorgang vinden.

Antoinette Schrauwen- de Boer werd gehuldigd tot verenigingsvrouw van het jaar! Proficiat Antoinette en dank voor jouw enorme inzet voor het vinden van sponsors voor onze club én alle andere activiteiten waar jij je, samen met Arjen, Marissa en Cees, zo voor inzet!


Allen dank voor de aanwezigheid. De notulen volgen binnenkort op deze website.