Een ledenraadslid heeft de volgende taken:

  • Het beoordelen van voorstellen van het bestuur van het KFPS, bijvoorbeeld op het gebied van strategie, financiële zaken, wijzigingen in het beleid en het meerjarenbeleidsplan;
  • Het bijwonen van de ledenraadsvergaderingen. Normaal gezien 1 x in het voorjaar en 1 x in het najaar. Mogelijk zijn er door het jaar heen extra bijeenkomsten, afhankelijk van de omstandigheden;
  • Het meenemen van de mening van de achterban van onze regio, o.a. vanuit de regiovergaderingen;
  • Positief kritisch meedenken en reageren op voorstellen van het bestuur.

Enkele aandachtspunten:

  • De zittingsduur is 4 jaar, een ledenraadslid kan eenmaal herkozen worden voor een tweede periode van 4 jaar.
  • Onze regio bestaat uit de postcodes 32, 33, 42-53, 540, 541, 546- 549, 55, 56, 570, 571, 573, 574, 660-665.
  • Neem bij interesse even artikel 14 t/m 19 over de Ledenraad in de statuten van het KFPS door.
  • We zoeken een ledenraadslid dat positief mee wil denken en in verenigingsbelang handelt, maar wel kritisch durft te zijn en zich durft uit te spreken in de ledenraadsvergaderingen.

    Herkent u zich hierin en heeft u interesse? Stuur dan uiterlijk zondag 25 oktober een kort cv en motivatie naar friespaardzuidnederland@gmail.com. Het bestuur van de fokvereniging zal met alle kandidaten contact opnemen en uiteindelijk, in overleg met de zittende ledenraadsleden, een keuze maken.

De zittende ledenraadsleden zijn Wilbert Lucius en Mirella van Leeuwen. Neem bij vragen contact met één van hen op. Wilbert is te bereiken via wilbertlucius@gmail.com of 06-51063005 en Mirella via mirellavan_leeuwen@hotmail.com of 06-18337718.

We zien uw reactie graag tegemoet!