De volgende leden worden tijdelijk aan het bestuur toegevoegd:

Anita van Kempen, fokvereniging Het Friesch paard Limburg
Jan Raaijmakers, fokvereniging Het Friesche paard Zuid-Nederland
Roelof Bos, fokvereniging It Fryske Hynder