Beste leden van de regio Zuid-Nederland,

We leven in een bijzondere wereld.

Corona drukt een stempel op ons leven. Laten we hopen dat het snel een herinnering wordt.

Allereerst hoop ik dat het u en uw naasten qua gezondheid goed gaat. Hoe is het met alles waar u mee bezig bent en hoe gaat het met uw paarden?

Ik realiseer me dat we na de jaarvergadering en studieclub, geen bijeenkomst meer gehad hebben. Alle activiteiten zijn afgelast of in een aangepaste vorm zonder publiek (zoals de veulen- en stamboekkeuring) doorgegaan.

Waar onze regio | fokvereniging sterk in is, activiteiten organiseren die ons zo verenigen zijn er niet. We kunnen niet meer bijpraten, we hebben nauwelijks contact. Wij als bestuur, missen dat net als u. En er valt zoveel te bespreken, niet alleen over ons aller paard, maar ook over het stamboek. Dat heeft u ongetwijfeld meegekregen de afgelopen periode.

Het is een moeilijke periode voor veel mensen, zo betrokken bij het besturen, organiseren en uitvoeren van de stamboekzaken. Ook ik weet het fijne er niet van, het overleg tussen het stamboekbestuur en ledenraad dient uiteraard vertrouwelijk te zijn. Belangrijk lijkt mij dat er nuance is en respect voor eenieder zo betrokken. Dat men met open vizier werkt aan een voor het stamboek beste oplossing.

Bewondering heb ik voor de door ons afgevaardigde ledenraadsleden Jan Raaijmakers, Mirella van Leeuwen en Wilbert Lucius, die ons op een zo bijzondere en betrokken manier vertegenwoordigen.

Moedig vind ik het ook dat Jan Raaijmakers, Anita van Kempen en Roelof Bos de uitdaging zijn aangegaan om toe te treden vanuit de ledenraad tot het bestuur van het stamboek. Niet alleen moedig maar ook getuigend van een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ik mag er toch vanuit gaan dat zij gesteund worden door het stamboekbestuur en ledenraad, waardoor hun benoeming snel zijn vruchten af gaat werpen.

Blij ben ik ook met de voordracht van Richard Flier, die de positie van Jan Raaijmakers in de ledenraad in gaat nemen. Richard, een bijzonder moment om in te stappen, ik wens je veel succes, wijsheid maar ook plezier.

Op 18 november is er een online regiovergadering, graag roep ik op om aan te melden en hierbij aanwezig te zijn.

Ik wens iedereen veel wijsheid en nuance en hoop u spoedig weer bij een van onze activiteiten te ontmoeten. Een goed verloop van 2020 en een verenigd, uitnodigend en uitdagend 2021.

Voorzitter regio Zuid-Nederland

Jan-Hein Stadhouders