De goedkeuring van de dekhengst Boet 516 eind 2019, heeft de gemoederen binnen de geledingen van het KFPS behoorlijk bezig gehouden, zo ook de ledenraad. De ledenraad is veelvuldig door leden benaderd hoe het toch mogelijk kon zijn dat een hengst met cornage, tot de dekdienst kon worden toegelaten. Nadien is er veel gebeurd. In deze documenten neemt de ledenraad u mee in de overwegingen en doet eveneens een inhoudelijke (chronologische) verslaglegging.

Overwegingen ledenraad ten aanzien van de hengstenkeuringscommissie

Verslag van wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld m.b.t. de communicatie tussen ledenraad en het KFPS-bestuur