Ook het jaarboek wordt door het bestuur, in samenwerking met de actieve redactie, gemaakt. Een fanatieke club leden is verantwoordelijk voor de organisatie van de dressuurwedstrijden, de buitenritten, ondersteuning tijdens de keuringen en de studieclub. Als bestuur houden we contact met de leden die actief zijn in de organisatie van de activiteiten. We komen gemiddeld 8 tot 10 x per jaar bijeen voor een vergadering.

We zoeken een bestuurslid met de volgende competenties:

-digitaal vaardig
-nauwkeurig
-communicatief

De taken bestaan uit:
-aanspreekpunt voor de leden
-bijhouden contact met het stamboek en de andere fokverenigingen
-beheren van de planning, agenda en actielijsten van de bestuursvergaderingen
-verslaglegging van de bestuursvergaderingen

Neem bij vragen contact op met Jan Hein Stadhouders via j-h@stadhoudershoveniers.nl of 06-53408999

Sollicitaties kunnen gericht worden aan het bestuur via friespaardzuidnederland@gmail.com.

Reageren kan tot 30 januari.