Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid Nederland

Contact

Contactgegevens

Foto bestuur per jan 2021.jpeg


Het bestuur van Fokvereniging het Friesche Paard Zuid-Nederland:

Van links naar rechts: Sjouk Hoitsma (vice-voorzitter), Mirella van Leeuwen, Jan-Hein Stadhouders (voorzitter), Peter de Meulmeester, Jan Raaijmakers (penningmeester en secretaris), Joost Sweere (aspirant, niet op foto)

Wilt u graag lid woorden van onze club? U bent van harte welkom! Download hier:

Inschrijfformulier Lidmaatschap 2023

Inschrijfformulier jeugdlidmaatschap

Download hier ons privacy statement

Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier of gebruik de volgende gegevens:

Secretariaat en algemeen contactadres Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland
Jan Raaijmakers
Bergstraat 31a
5386 KJ Geffen
Mobiel: 06-5582 4786
jrraaijmakers@hotmail.nl
IBAN nummer: NL39RABO011.71.80.106

Ledenadministratie
Voor nieuwe aanmeldingen, opzegging lidmaatschap of wijziging in uw adresgegevens
Jan Raaijmakers
Bergstraat 31a
5386 KJ Geffen
Mobiel: 06-5582 4786
jrraaijmakers@hotmail.nl

Ledenraadsleden:
Jan-Hein Stadhouders
Mobiel: 06-53408999
j-h@stadhoudershoveniers.nl

Richard Flier
Mobiel: 06-20429346
Richardflier@hotmail.nl

Mirella van Leeuwen
Mobiel: 06-18337718
mirellavan_leeuwen@hotmail.com

Secretariaat Dressuur
Suzanne Moonen
06-39461441
friezendressuur-zn@live.nl
IBAN nummer: NL20RABO0369865448 t.n.v. Fokver. Friesche Paard Zuid-N

Secretariaat Tuigpaarden
Jan Raaijmakers
Bergstraat 31a
5386 kj Geffen
06-55824786
jan.raaijmakers@friesetuigpaard.nl

Informatie Studieclub
Monique Moonen
06-50885660
moonenmonique@hotmail.com

Informatie IBOP
Peter de Meulmeester
peter@stalpd.nl

Eindredactie Jaarboek
Sjouk Hoitsma

Redactie website en advertenties
Mirella van Leeuwen
Friespaardzuidnederland@gmail.com

Volg ons ook via Facebook:
Like onze Facebook pagina 'Fokvereniging het Friesche Paard Zuid Nederland'.