Tijdens de goed verlopen vergadering nam Jo Janssen afscheid van het bestuur. Jo richtte zich vooral op de administratie tijdens de keuringen en de organisatie van de fokdag in Oosterland. Lenie stond ook altijd klaar om haar Jo te ondersteunen en tijdens de fokdagen de catering te begeleiden. Jo en Lenie, hartelijk dank voor jullie bijdrage ,enthousiasme en inzet!

190126 Jo en Lenie bedankt.jpg

Tevens werd de Tinus Hooijmans Trofee uitgereikt aan een paard wat het afgelopen jaar uitzonderlijk heeft gepresenteerd in de fokkerij. Jitscke van de Stierenweg Stb Ster Pref (Jelke x Gerlof) van eigenaar Monique van Elzakker kreeg de prijs toegewezen van de jury. Jurylid Erwin Spliethof en Marlene Hooijmans reikten het prachtige beeld dat bij de prijs hoort uit.

190126 Jaarvergadering FV ZuidNederland 2018 (26).jpg

Tijdens de bespreking van de begroting 2019 in de jaarvergadering werd duidelijk dat we voor het komende jaar, waarin we het 40 jarig bestaan van de fokvereniging vieren, op zoek moeten naar een aantal goede sponsors om de financiën sluitend te krijgen. Onze leden hebben op een unieke manier op dit feit gereageerd. Erwin Spliethof en Stan Derksen besloten om beiden een dekking beschikbaar te stellen van de hengsten Bikkel 470 of Fonger 478 en Matthys 504. De dekkingen werden door voorzitter Jan- Hein Stadhouders geveild en brachten een prachtig bedrag op voor de fokvereniging. Wat zijn we hier blij mee. Erwin en Stan, hartelijk dank voor deze mooie geste.

Na het buffet was ook de traditionele loterij weer een succes. De loterij werd afgesloten met een 'mystery present'. Hiervoor werd ook royaal geboden. Het mystereuze cadeau was een prachtige tekening van Beart 411 beschikbaar gesteld door Nicole Adriaansen.

190126 Jaarvergadering FV ZuidNederland 2018 (63).jpg

Wat kijken we met een goed gevoel terug op deze mooie avond, waarbij ook de aanwezigheid van een mooi aantal jeugdige leden opvallend was. We kijken uit naar een prachtig verengingsjaar met gezellige festiviteiten.