Tevens zijn er natuurlijk weer advertentiemogelijkheden, een strodorp tijdens de fokdag in Schijndel en we zoeken liefhebbers die onze club een warm hart toe willen dragen door zo'n zeer geliefd kampioensbord te sponsoren. In de bijlage staan alle mogelijkheden omschreven. Neem voor meer informatie contact op met Monique Moonen via sponsors-fokver.zn@outlook.com


n.b. in de nieuwsbrief die recent is uitgestuurd was per abuis een versie met verkeerde, hogere sponsortarieven meegenomen. De tarieven zijn hetzelfde gebleven als in 2019.