Verslagen wedstrijden

door: Jan Raaijmakers

Verslag concours Friese tuigpaarden Lierop op 17-09-2018

Open klasse

De jury besloot de eerste 3 paarden over te laten rijden maar de opstelling bleef ongewijzigd. Op de eerste plaats Merle van de Waelhoeve (Uldrik) gereden door Margreet Hendriks van Warbij. Heel beheerst met goede bewegingen zowel voor als achter ging ze door de baan gevolgd door Marijke L (Folkert) gereden door Marcel van Bruggen. Bij het totaalbeeld moest Marijke iets toegeven op de koploper vandaar de tweede plaats. Op de derde plaats Tooske R (Alke) gereden door Dort Jan Raaijmakers. Tooske liep te diep waardoor ze achter tekort kwam in haar beweging. Op de vierde plaats Jufferke TE van de Sprong (Tsjalke) gereden door Piet van Kempen gevolgd door Rinske van de B. (Beart) gereden door Lotte Hofs en de rij werd deze keer gesloten door Lobke Uilkje van Tomas-Hof (Felle) gereden door Jolmer Langen.

Op het eind van de wedstrijd werd bekend gemaakt dat Tooske R het Beste Limietpaard van 2018 was van Zuid Nederland. Ze kreeg de eresjerp hiervoor omgehangen.

 

Damesklasse

Op de eerste plaats werd opgesteld Merle van de Waelhoeve gereden door Margreet Hendriks van Warbij. Merle ging met een mooi front en verheven bewegingen door de baan. Op de tweede plaats Marijke L. gereden door Anita van Stenis die deze merrie met goede bewegingen rond liet gaan gevolgd door Rinske van de B met Lotte Hofs.

Het schoonste geheel werd gewonnen door Anita van Stenis met Marijke L.


Spannende ontknoping kampioenschap Friese damesklasse 2018 Zuid Nederland

Op zaterdag 8 september 2018 werd op het concours in Meeuwen het Kampioenschap damesklasse verreden. Merle van de Waelhoeve met rijdster Margreet Hendriks van Warbij was bijna het hele seizoen het sterkste naar voren gekomen maar had nu moeite om er achter goed bij te blijven. In het kampioenschap was Marijke L. gereden door Anita van Stenis niet te kloppen. Met veel voorwaartsdrang, goed verheven voor en sterk vanuit de achterhand ging deze door de baan. Hoe verder in het seizoen hoe beter en sterker deze merrie door de baan gaat. Op de derde plaats werd opgesteld Rinske van de B. met Fleur van Kempen gevolgd door Weike van é Hynsterblom met Cassandra Spierings die ook de prijs voor het schoonste geheel in ontvangst mocht nemen.

In de open klasse mochten 4 paarden overrijden en verruilden de twee eerst geplaatste de koppositie. Op kop kwam Auckje fan ‘e Alde Ryd, een Tsjalke merrie gereden door Nanning Lemstra die voor een keer te gast was in Zuid. Bij het overrijden was ze heel constant met een goed voorbeen- en achterbeengebruik. Als tweede werd opgesteld Tooske R, een Alke merrie gereden door Dort Jan Raaijmakers. Met een heel mooi front en goede bewegingen ging ze door de baan maar was iets minder constant wat haar de koppositie kostte. Op de derde plaats Marijke L, een merrie van Folkert gereden door Marcel van Bruggen gevolgd door Merle van de Waelhoeve, een merrie van Uldrik gereden door Margreet Hendriks van Warbij, Jufferke TE van de Sprong, een merrie van Tsjalke gereden door Piet van Kempen, Lobke Uilkje fan Tomas-Hof, een merrie van Felle gereden door Jolmer Langen en de rij werd deze keer gesloten door Rinske van de B. een merrie van Beart gereden door Cassandra Spierings.


Kort verslag Friese Tuigpaarden concours Ammerzoden gehouden op 18-08-2018

Op uitnodiging van de organisatie van de Bommelerwaardse Paardendagen werden bij Manege De Gelderse Boys in Ammerzoden 2 rubrieken voor Friese Tuigpaarden verreden. Er werd losgereden op een grasbodem en het concours werd verreden op een mooie eb en vloed bodem wat voor de meeste paarden in het begin wat spanning opleverde.

Open klasse;

Na overrijden van een kopgroep van 5 paarden werd als eerste binnen geroepen Tooske R (Alke) gereden door Dort Jan Raaijmakers die in de herkansing duidelijk haar kansen benutte om haar sterke bewegingen goed af te maken en met een heel mooi front door de baan ging. Als tweede werd geplaatst Marijke L. gereden door Marcel van Bruggen die ook nette bewegingen liet zien maar in houding toe moest geven op de koploper. Vervolgens werden geplaatst Jufferke TE van de Sprong (Tsjalke) die te gehaast liep maar wel goede momenten liet zien, Merle van de Waelhoeve (Uldrik) gereden door Margreet Hendriks van Warbij die wat terughoudend bleef en moest wennen aan de zandbodem, Japke (Folkert)gereden door Silvia van Dongen- Bastiaansen die iedere wedstrijd beter gaat lopen,Hiske van de Fabiennehoeve(Fabe) gereden door Ester Reen, Rinske v. d. B.(Beart) gereden door Fleur van Kempen en de rij werd gesloten door Weike fan é Hynsteblom gereden door Lotte Hofs. 

Damesklasse;

Als duidelijke winnaar werd na het overlopen van een kopgroep van vier paarden op kop geplaatst  Merle van de Waelhoeve gereden door Margreet Hendriks van Warbij. Nu was de merrie wat minder gespannen en werd netjes gepresenteerd met een mooi front en goede bewegingen. Op plaats twee Marijke L.gereden door Anita van Stenis die ook een nette presentatie liet zien.Vervolgens Hiske van de Fabiennehoeve (Fabe) gereden door Ester Reen die in het overlopen nog een plaatsje naar voren mocht, Japke gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen, Weike fan é Hynsteblom met Lotte Hofs en Rinske v.d. B gereden door Fleur van Kempen.

Het schoonste geheel werd gewonnen door Fleur van Kempen met Rinske v.d. B.

Klik hier voor de uitslag. 


Uitslag tuigpaardenconcours Fries ras 6 augustus 2018 te Hilvarenbeek

Jaarlijks worden op de Fokdag van de Fokvereniging van het Friesche paard Zuid Nederland een tweetal concoursrubrieken voor Friese tuigpaarden gereden. De ene rubriek is het damesnummer om de Anny Slokkers wisseltrofee en de andere rubriek is de open klasse. Wat opvalt is dat alle concourspaarden in Zuid Nederland die op dit moment in de tuigrubrieken lopen, merries zijn!

De rubriek om de Anny Slokkers wisseltrofee (een rubriek als eerbetoon aan Anny Slokkers die jarenlang de secretaris, organisator en drijvende kracht van de concoursen was van Zuid Nederland) werd verdient gewonnen door Merle van de Waelhoeve , gereden door Margreet Hendriks van Warbij. Met goede actievolle bewegingen ging deze merrie door de baan. Ze werd gevolgd door Marijke L gereden door Anita van Stenis en op de derde plaats de halfzus van Merle, Victoria van de Waelhoeve gereden door Naomie Hendriks van Warbij.

De open klasse werd in een keer geplaatst i.v.m. de hoge temperatuur en werd aangevoerd door Tooske R (Alke) gereden door Dort Jan Raaijmakers. Mooi in het front, heel mooie grijpende bewegingen voor en met een sterk achterbeengebruik ging ze door de baan. Op zondag had deze merrie ook voor de Pavo Fryso bokaal voor jonge Friese paarden met tuigaanleg gelopen waarin ze 70 punten behaalde en een uitnodiging voor de halve finale tijdens de Centrale keuring. Op de tweede plaats Merle van de Waelhoeve (Uldrik) gereden door Margreet Hendriks van Warbij. Ook deze had goede bewegingen maar moest in alles wat toegeven op haar voorganger. Vervolgens werden geplaatst Jufferke TE van de Sprong (Tsjalke) gereden door Piet van Kempen, Lobke Uilkje fan Tomas-Hof (Felle) gereden door Jolmer Langen, Marijke L (Folkert) gereden door Anita van Stenis en Victoria van de Waelhoeve (Anders) gereden door Naomie Hendriks van Warbij.

Klik hier voor de uitslag

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Danielle Vink: https://d-vinkfotografie.nl/


Onder hoge temperaturen werden op het Tuigpaarden Gala in Chaam de tuigwedstrijden voor de Friezen verreden.

Open klasse
De strijd werd gewonnen door Dort Jan Raaijmakers met de Alke merrie Tooske R die beste ruime bewegingen zowel voor als achter liet zien met een heel mooi front. Heel blij en verheven ging ze door de baan. Op de tweede plaats werd binnen geroepen Marijke L. van M. van Steenis uit Geldermalsen en gereden door Marcel van Bruggen. Voor deze merrie dit seizoen de eerste wedstrijd nadat ze een maand geleden een veulen heeft gekregen. Tijdens deze wedstrijd moest ze haar meerdere erkennen in Tooske maar ook zij liet goede bewegingen zien maar was hierin nog iets vlug. Op de derde plaats werd binnen geroepen Japke gereden door Silvia van Dongen- Bastiaansen die lopende het seizoen steeds betere bewegingen laat zien en veel constanter blijft lopen. Vervolgens werden geplaatst Oukje van de Maria Louise Hoeve van en gereden door Fleur van Kempen en Jufferke TE van de Sprong van en gereden door Piet van Kempen.

Damesklasse
Wel wist Marijke L. met Anita Stenis aan de leidsels overtuigend het damesnummer te winnen waarbij Anita tevens de prijs voor het schoonste geheel in ontvangst mocht nemen. Op de tweede plaats Japke gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen en Weike fan é Hynsteblom gereden door Lotte Hofs.


DeelnemerslijstFries ras

Concours: Chaam

Datum: 15-07-2018   

 

 

Open Klasse,regio Zuid

PL

NR.

PAARD

VADER

EIGENAAR

 

RIJDER

1

632

Tooske R.

Alke

Jan Raaijmakers,   Geffen

Dort-Jan Raaijmakers

2

543

Marijke L.

Folkert

M.van Steenis,

Geldermalsen

Marcel van Bruggen

3

576

Japke

Folkert

A.Bastiaansen

Breda

Silvia van Dongen-Bastiaansen

4

19

Oukje van dse Maria Louise Hoeve

Jisse

Fleur van Kempen, Rijkevoort

Fleur van Kempen

5

135

Jufferke TE van de Sprong

Tsjalke

Anita van Kempen-Elberse, Rijkevoort

Piet van Kempen

 

 

Damesklasseregio Zuid

PL

NR.

PAARD

VADER

EIGENAAR

 

RIJDER

1

543

Marijke L.

Folkert

M.van Steenis,

Geldermalsen

Anita van Stenis

2

 

576

Japke

Folkert

A.Bastiaansen

Breda

Silvia van Dongen-Bastiaansen

3

 

107

Weike fan 'e Hynsteblom

 

Anita van Kempen-Elberse, Rijkevoort

Lotte Hofs

 

 

Verslag tuigwedstrijd Tilburg

Onder stralende weersomstandigheden en op een schitterend terrein werden op zondag 6 mei in Tilburg de tuigwedstrijden verreden.

Open klasse
Als eerste werd binnen geroepen Hunk, de jonge hengst van Tjalf van en gereden door Demi van Nispen. Met een heel mooi front, een verheven en ver wegzettend voorbeen presenteerde hij zich. Op de tweede plaats werd binnen geroepen Jufferke TE van de Sprong van en gereden door Piet van Kempen. Ook deze Tsjalke merrie werd met goede bewegingen gepresenteerd maar moest in alles wel iets onder doen voor de kampioen. Op de derde plaats kwam Oukje van de Maria Louise Hoeve, de jonge Jisse van en gereden door Fleur van Kempen. Deze merrie werd gepresenteerd met mooi front en een goed wegzettend voorbeen maar moet van achter uit nog sterker worden. Vervolgens werden geplaatst Lobke Uilkje fan Thomas-Hof van en gereden door Jolmer Langen, Japke gereden door Silvia van Dongen- Bastiaansen en als zesde Weike fan é Hynsteblom, voor de eerste keer netjes gereden door Lotte Hofs.

Damesklasse
Als duidelijke winnaar werd op kop geplaatst Oukje van de Maria Louise Hoeve gereden door Fleur van Kempen. Met een mooi front, een goed voor- en achterbeengebruik en in een goed tempo presenteerde deze merrie zich. Op de tweede plaats Japke gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen die de merrie goeds onder controle had en de rij werd gesloten door Weike fan é Hynsteblom met Lotte Hofs.

Het schoonste geheel werd gewonnen door Silvia van Dongen-Bastiaansen met Japke.

Klik hier voor de uitslagen van Tilburg

Klik hier voor de uitslagen van Lunteren
Verslag Friese Tuigpaarden concours Lierop op 18 september 2017

Op maandag 18 september werd het concours in Lierop verreden. De Friese tuigpaarden liepen op verzoek hun wedstrijd later in de middag waardoor de Open klasse en Damesklasse redelijk kort achter elkaar verreden konden worden. Het had al veel geregend maar tijdens onze wedstrijden was het droog.

Open klasse;
Op kop werd geplaatst na overrijden Merle van de Waelhoeve (Uldrik) van en gereden door Margreet Hendriks van Warbij. Margreet stuurde hem gecontroleerd en met de nodige druk rond waardoor zijn bewegingen duidelijk beter afgerond worden. Een mooi front, goed verheven voorbeengebruik en een prima aantredende achterhand waren het gevolg. Op de tweede plaats kwam Marijke L (Folkert) van M. van Steenis en gereden door Marcel van Bruggen. Ook deze was goed over de benen maar kwam in oprichting tekort op de winnaar. Deze merrie werd later wel gehuldigd als Beste Limietpaard 2017 Regio Zuid. Op de derde plaats werd binnen geroepen Oukje van de Maria Louise Hoeve (Jisse) van en gereden door Fleur van Kempen. Jammer genoeg liep ze wat scheef anders zou het geheel mooier geweest zijn. Vervolgens werden geplaatst Jufferke TE van de Sprong (Tsjalke) gereden door Piet van Kempen die nu voldoende wedstrijden geplaatst is om het sportpredicaat aan te vragen, Rinske v.d. B (Beart) gereden door Jolmer Langen en Japke (Folkert) gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen.

Kampioenschap Damesklasse Regio Zuid 2017;
Een spannend kampioenschap omdat meerde paarden afgelopen jaar wedstrijden gewonnen hebben.

De eerste 2 mochten overrijden maar de plaatsing bleef hetzelfde. Op kop en kampioen 2017 werd Merle van de Waelhoeve gereden door Margreet Hendriks van Warbij. Ook nu liet de merrie zich van haar sterke kant zien en werd verdiend winnaar. Op plaats twee weer Marijke L. maar nu gereden door Anita van Stenis. Het beeld was hetzelfde als in de open klasse en ook nu moest ze haar meerdere erkennen in Merle. Op de derde plaats ook nu weer Oukje van de Maria Louise Hoeve gereden door Fleur van Kempen en de vierde plaats was voor en Japke gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen.


Kort verslag Friese tuigpaarden concours Meeuwen op zaterdag 2 september 2017

Open klasse

Op kop werd geplaatst na arbitrale beslissing de merrieMarijke L (Folkert)van M. van Steenis uit Geldermalsen gereden door Marcel vanBruggen. In voorhand en front iets minder maar vooral sterker in de achterhandals de als tweede geplaatste Merle van de Waelhoeve (Uldrik) van en geredendoor Margreet Hendriks van Warbij uit Zuilichem. Deze werd gevolgd door Japke(Folkert) gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen en de rij werd deze keergesloten door Rinske v.d.B. (Beart) gereden door Jolmer Langen.

Damesklasse

Hierbij waren de volgorde van de als eerste en tweedegeplaatste juist andersom. Hierbij kwam op kop Merle van de Waelhoeve die nuook gereden werd door Margreet Hendriks van Warbij gevolgd door Marijke L dienu werd gereden door Anita van Stenis. Deze werd gevolgd door Japke (Folkert)gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen uit Gilze.


Verslag concours tijdens Fokdag Hilvarenbeek 7 augustus 2017

Op de Fokdag in Hilvarenbeek werd op 7 augustus eentuigrubriek Open klasse Regio Zuid verreden. Met 6 deelnemers was de rubriekmatig bezet maar het publiek wist het toch prima te waarderen. Opvallen is datde groep bestond uit 6 stermerries en slechts 1 hengst.

Op kop kwam Merle van de Waelhoeve, de jonge Uldrik van engereden door Margreet Hendriks van Warbij. Ruim grijpend met het voorbeen gingMerle door de baan waarbij de achterhand aandacht blijft vragen. Ze werdgevolgd door Victor M, de Jasper hengst van Mart Mies die deze wedstrijd welhard afgestraft werd omdat hij de mond niet goed gesloten zou hebben. Hiernavolgde Oukje van de Maria Louise Hoeve, de Jisse van en gereden door Fleur vanKempen. Oukje werd wat gedurfder gereden als de voorgaande wedstrijden waardoorhij vooral achter beter bij de les bleef. Op zondag had ze al een uitnodigingontvangen om deel te nemen aan de Pavo Fryso Bokaal voor jonge Friese paardentijdens de Centrale Keuring in Drachten.  Hierna volgden Jufferke TE. Van de Sprong (Tsjalke)gereden door Piet van kempen, Rinske v. d. B gereden door Jolmer Langenen Fjildblomke ( Maeije) gereden door Teun Swaanen.  Nadat de paarden opgesteld stonden werdaandacht besteed aan het afscheid door Mart Mies van de tuigpaardensport. Velejaren heeft Mart verdienstelijk gereden met de door hem zelf gefokte hengstBauke (Anne) en later met de eveneens door hem uit dezelfde moeder gefokteVictor M (Jasper) waarmee hij de laatste 2 jaren de titel Beste Limietpaardkreeg. Mart werd bedankt voor zijn collegialiteit en trouwe aanwezigheid op deconcoursen en werd hem een goede gezondheid en als fokker van Friese paardenalle succes toegewenst.

Tevens was er een wedstrijd uitgeschreven waarbij 2 damesstreden om de Annie Slokkers Wisseltrofee als eerbetoon aan Annie. Dezewedstrijd werd gewonnen door Margreet Hendriks van Warbij het haar Merle van deWaelhoeve met op de tweede plaats Fleur van Kempen met Oukje van de MariaLouise Hoeve.


Margreet van Warbij met Merle van de Waelhoeve


Fleur van Kempen met Oukje van de Maria Louise Hoeve

 

Verslag van de Friese Tuigpaarden op het concours in Chaam op 16 juli 2017


Op het tuigpaarden gala in Chaam hebben de Friese tuigpaarden alkeen een rubriek gereden in de Open klasse omdat vele rijders verhinderd waren. 

Aan kop werd geplaatst de 5-jarige hengst Milan (Norbert) van de Gebr. van Manen, gereden door Robbie van Dijk. Een geweldig mooi paard met een heel mooi front en als hij in zijn ritme komt met zeer goede bewegingen door de baan gaat. Hij was niet te kloppen en werd ook verdiend winnaar. Op de tweede plaats de hengst Victor M (Jasper) van en gereden door Mart Mies. Ook deze ging met een mooi front en goede bewegingen door de baan maar is in alles toch iets minder dan de winnaar. Op de derde plaats werd opgesteld Oukje van de Maria Louise Hoeve (Jisse) van en gereden door Fleur van Kempen die elke wedstrijd progressie maakt maar achter nog sterker aan moet treden.
Deze werd gevolgd door Japke (Folkert) gereden door Silvia van Dongen- Bastiaansen en de rij werd deze keer gesloten door Rinske v.d. B. (Beart) gereden door Jolmer Langen. 


Kort verslag Friese Tuigpaarden Regio Zuid concours Haps 10 juni 2017


Open Klasse
We hadden een hele mooie rubriek met 10 stuks voor de open klasse. Aan kop kwam na overrijden Milan , de zoon van Norbert van de Gebr. van Manen en gereden door Robbie van Dijk. Met een heel mooi front, goede sterke bewegingen met veel knieaktie ging deze door de baan. Op de tweede plaats werd binnen geroepen Rienk Jouke W, ook een jonge Norbert van A.Thomassen uit Lunteren gereden door Edwin Gorter. Ook deze hengst liet zich geweldig zien maar moest in Milan net zijn meerdere erkennen. Op de derde plaats werd opgesteld Victor M, de Jasperzoon van Mart Mies. Ook Mart had zijn Victor weer goed met veel beweging aan het lopen maar het geheel was iets minder spectaculair. Op de vierde plaats werd opgesteld Marijke L., een dochter van Folkert van M. van Steenis uit Geldermalsen, gereden door Marcel van Bruggen. Ook deze liet goede bewegingen zien maar was hierin ietsje vlug en moest in voorgaande paarden zijn meerdere erkennen. Vervolgens werden geplaatst Merle van de Waelhoeve gereden door Margreet Hendriks van Warbij, Jufferke TE. Van de Sprong gereden door Piet van Kempen, Oukje van de Maria Louise Hoeve gereden door Fleur van Kempen, Fjildblomke gereden door Teun Swaanen, Rinske v.d. B. gereden door Jolmer Langen en de rij werd deze keer gesloten door de merrie Japke gereden door Silvia van Dongen/Bastiaansen. 

Dames Klasse 
Een kleine rubriek maar niet minder spectaculair. De wedstrijd werd gewonnen door AM-FM Franco, de jonge Olof van Marcel van Bruggen, gereden door Anita van Stenis. Anita stuurde hem met een mooi front en beste bewegingen door de baan waarvoor de eerste plaats. Op de tweede plek Fleur van Kempen met haar eerder genoemde Oukje van de Maria Louise Hoeve gevolgd door Merle van de Waelhoeve gereden door Margreet Hendriks van Warbij en als vierde werd opgesteld Silvia van Dongen-Bastiaansen met haar Japke.


Het eerste tuigpaardenconcours is een feit.
We gaan dit jaar op alle concoursen in het Zuiden een open klasse en damesklasse rijden. Dit omdat we vinden dat ook de ereklasse paarden moeten kunnen starten! Alleen in Lunteren en Utrecht rijden we een gecombineerde limiet- en ereklasse rubriek met Noord Nederland.

Nieuwelingen;

Helaas hebben we moeten besluiten dit jaar geen nieuwelingencompetitie te rijden omdat het aantal deelnemers te gering is. Hopelijk lukt dit volgend jaar weer wel.

Open Klasse;

We hadden een hele mooie rubriek met 8 stuks voor de open klasse.

Aan kop kwam na overrijden Hunk, een zoon van Tjalf van en gereden door Demi van Nispen uit Aalsmeer. Met een heel mooi front, vooral voor hele hoge bewegingen met veel knieaktie en achter goed bijzetten ging ze door de baan. Een hele mooie en blije presentatie. Op de tweede plaats werd binnen geroepen Victor M, de Jasperzoon van Mart Mies. Ook Mart heeft zijn Victor weer goed met veel beweging aan het lopen maar het geheel was iets minder spectaculair. Op de derde plaats werd opgesteld Marijke L., een dochter van Folkert van M. van Steenis uit Geldermalsen, gereden door Marcel van Bruggen. Ook deze liet goede bewegingen zien maar was hierin ietsje vlug en moest in voorgaande paarden zijn meerdere erkennen. Op de vierde plaats kwam Jufferke TE. Van de Sprong, de merrie van Tsjalke gereden door Piet van Kempen, gevolgd door zijn dochter Fleur van Kempen die vandaag haar debuut maakte in de tuigpaardensport met haar eigen merrie Oukje van de Maria Louise Hoeve, een jonge Jisse. Beiden een waardige presentatie. Hierna volgde Fjildblomke, een jonge merrie van Maeije, gereden door Teun Swaanen en in eigendom van Piet Geerts uit De Mortel, hierna de merrie Rinske v.d. B. gereden door Jolmer Langen en in eigendom van Anita van Kempen en de rij werd deze keer gesloten door de merrie Japke, een jonge Folkert gereden door Silvia van Dongen/Bastiaansen en in eigendom van haar moeder A.Bastiaansen. Ook Silvia maakte vandaag haar debuut in de tuippaardensport en hopelijk zullen er nog vele wedstrijden volgen.

Dames Klasse

Een kleine rubriek maar niet minder spectaculair.

De wedstrijd werd gewonnen door AM-FM Franco, de jonge Olof van Marcel van Bruggen, vandaag voor de eerste keer in het damesnummer gereden door Anita van Stenis. Anita stuurde hem met een mooi front en beste bewegingen door de baan waarvoor de eerste plaats. Op de tweede plek Fleur van Kempen met haar eerder genoemde Oukje van de Maria Louise Hoeve gevolgd door Silvia van Dongen/Bastiaansen met haar Japke en ze kreeg ook de prijs voor het schoonste geheel.

Open Klasse, regio Zuid

PL

NR.

PAARD

VADER

EIGENAAR

 

RIJDER

1

95

Hunk

Tjalf

Demi van Nispen

Aalsmeer

Demi van Nispen

 

2

124

Victor M

Jasper

Mart Mies

Hoeven

Mart Mies

3

543

Marijke L.

Folkert

M.van Steenis,

Geldermalsen

Marcel van Bruggen

4

135

Jufferke TE van de Sprong

Tsjalke

Anita van Kempen-Elberse, Rijkevoort

Piet van Kempen

5

19

Oukje van de Maria Louise Hoeve

Jisse


Copyright 2012