Verslagen wedstrijden

door: Jan RaaijmakersVerslag Friese Tuigpaarden concours Lierop op 18 september 2017

Op maandag 18 september werd het concours in Lierop verreden. De Friese tuigpaarden liepen op verzoek hun wedstrijd later in de middag waardoor de Open klasse en Damesklasse redelijk kort achter elkaar verreden konden worden. Het had al veel geregend maar tijdens onze wedstrijden was het droog.

Open klasse;
Op kop werd geplaatst na overrijden Merle van de Waelhoeve (Uldrik) van en gereden door Margreet Hendriks van Warbij. Margreet stuurde hem gecontroleerd en met de nodige druk rond waardoor zijn bewegingen duidelijk beter afgerond worden. Een mooi front, goed verheven voorbeengebruik en een prima aantredende achterhand waren het gevolg. Op de tweede plaats kwam Marijke L (Folkert) van M. van Steenis en gereden door Marcel van Bruggen. Ook deze was goed over de benen maar kwam in oprichting tekort op de winnaar. Deze merrie werd later wel gehuldigd als Beste Limietpaard 2017 Regio Zuid. Op de derde plaats werd binnen geroepen Oukje van de Maria Louise Hoeve (Jisse) van en gereden door Fleur van Kempen. Jammer genoeg liep ze wat scheef anders zou het geheel mooier geweest zijn. Vervolgens werden geplaatst Jufferke TE van de Sprong (Tsjalke) gereden door Piet van Kempen die nu voldoende wedstrijden geplaatst is om het sportpredicaat aan te vragen, Rinske v.d. B (Beart) gereden door Jolmer Langen en Japke (Folkert) gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen.

Kampioenschap Damesklasse Regio Zuid 2017;
Een spannend kampioenschap omdat meerde paarden afgelopen jaar wedstrijden gewonnen hebben.

De eerste 2 mochten overrijden maar de plaatsing bleef hetzelfde. Op kop en kampioen 2017 werd Merle van de Waelhoeve gereden door Margreet Hendriks van Warbij. Ook nu liet de merrie zich van haar sterke kant zien en werd verdiend winnaar. Op plaats twee weer Marijke L. maar nu gereden door Anita van Stenis. Het beeld was hetzelfde als in de open klasse en ook nu moest ze haar meerdere erkennen in Merle. Op de derde plaats ook nu weer Oukje van de Maria Louise Hoeve gereden door Fleur van Kempen en de vierde plaats was voor en Japke gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen.


Kort verslag Friese tuigpaarden concours Meeuwen op zaterdag 2 september 2017

Open klasse

Op kop werd geplaatst na arbitrale beslissing de merrieMarijke L (Folkert)van M. van Steenis uit Geldermalsen gereden door Marcel vanBruggen. In voorhand en front iets minder maar vooral sterker in de achterhandals de als tweede geplaatste Merle van de Waelhoeve (Uldrik) van en geredendoor Margreet Hendriks van Warbij uit Zuilichem. Deze werd gevolgd door Japke(Folkert) gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen en de rij werd deze keergesloten door Rinske v.d.B. (Beart) gereden door Jolmer Langen.

Damesklasse

Hierbij waren de volgorde van de als eerste en tweedegeplaatste juist andersom. Hierbij kwam op kop Merle van de Waelhoeve die nuook gereden werd door Margreet Hendriks van Warbij gevolgd door Marijke L dienu werd gereden door Anita van Stenis. Deze werd gevolgd door Japke (Folkert)gereden door Silvia van Dongen-Bastiaansen uit Gilze.


Verslag concours tijdens Fokdag Hilvarenbeek 7 augustus 2017

Op de Fokdag in Hilvarenbeek werd op 7 augustus eentuigrubriek Open klasse Regio Zuid verreden. Met 6 deelnemers was de rubriekmatig bezet maar het publiek wist het toch prima te waarderen. Opvallen is datde groep bestond uit 6 stermerries en slechts 1 hengst.

Op kop kwam Merle van de Waelhoeve, de jonge Uldrik van engereden door Margreet Hendriks van Warbij. Ruim grijpend met het voorbeen gingMerle door de baan waarbij de achterhand aandacht blijft vragen. Ze werdgevolgd door Victor M, de Jasper hengst van Mart Mies die deze wedstrijd welhard afgestraft werd omdat hij de mond niet goed gesloten zou hebben. Hiernavolgde Oukje van de Maria Louise Hoeve, de Jisse van en gereden door Fleur vanKempen. Oukje werd wat gedurfder gereden als de voorgaande wedstrijden waardoorhij vooral achter beter bij de les bleef. Op zondag had ze al een uitnodigingontvangen om deel te nemen aan de Pavo Fryso Bokaal voor jonge Friese paardentijdens de Centrale Keuring in Drachten.  Hierna volgden Jufferke TE. Van de Sprong (Tsjalke)gereden door Piet van kempen, Rinske v. d. B gereden door Jolmer Langenen Fjildblomke ( Maeije) gereden door Teun Swaanen.  Nadat de paarden opgesteld stonden werdaandacht besteed aan het afscheid door Mart Mies van de tuigpaardensport. Velejaren heeft Mart verdienstelijk gereden met de door hem zelf gefokte hengstBauke (Anne) en later met de eveneens door hem uit dezelfde moeder gefokteVictor M (Jasper) waarmee hij de laatste 2 jaren de titel Beste Limietpaardkreeg. Mart werd bedankt voor zijn collegialiteit en trouwe aanwezigheid op deconcoursen en werd hem een goede gezondheid en als fokker van Friese paardenalle succes toegewenst.

Tevens was er een wedstrijd uitgeschreven waarbij 2 damesstreden om de Annie Slokkers Wisseltrofee als eerbetoon aan Annie. Dezewedstrijd werd gewonnen door Margreet Hendriks van Warbij het haar Merle van deWaelhoeve met op de tweede plaats Fleur van Kempen met Oukje van de MariaLouise Hoeve.


Margreet van Warbij met Merle van de Waelhoeve


Fleur van Kempen met Oukje van de Maria Louise Hoeve

 

Verslag van de Friese Tuigpaarden op het concours in Chaam op 16 juli 2017


Op het tuigpaarden gala in Chaam hebben de Friese tuigpaarden alkeen een rubriek gereden in de Open klasse omdat vele rijders verhinderd waren. 

Aan kop werd geplaatst de 5-jarige hengst Milan (Norbert) van de Gebr. van Manen, gereden door Robbie van Dijk. Een geweldig mooi paard met een heel mooi front en als hij in zijn ritme komt met zeer goede bewegingen door de baan gaat. Hij was niet te kloppen en werd ook verdiend winnaar. Op de tweede plaats de hengst Victor M (Jasper) van en gereden door Mart Mies. Ook deze ging met een mooi front en goede bewegingen door de baan maar is in alles toch iets minder dan de winnaar. Op de derde plaats werd opgesteld Oukje van de Maria Louise Hoeve (Jisse) van en gereden door Fleur van Kempen die elke wedstrijd progressie maakt maar achter nog sterker aan moet treden.
Deze werd gevolgd door Japke (Folkert) gereden door Silvia van Dongen- Bastiaansen en de rij werd deze keer gesloten door Rinske v.d. B. (Beart) gereden door Jolmer Langen. 


Kort verslag Friese Tuigpaarden Regio Zuid concours Haps 10 juni 2017


Open Klasse
We hadden een hele mooie rubriek met 10 stuks voor de open klasse. Aan kop kwam na overrijden Milan , de zoon van Norbert van de Gebr. van Manen en gereden door Robbie van Dijk. Met een heel mooi front, goede sterke bewegingen met veel knieaktie ging deze door de baan. Op de tweede plaats werd binnen geroepen Rienk Jouke W, ook een jonge Norbert van A.Thomassen uit Lunteren gereden door Edwin Gorter. Ook deze hengst liet zich geweldig zien maar moest in Milan net zijn meerdere erkennen. Op de derde plaats werd opgesteld Victor M, de Jasperzoon van Mart Mies. Ook Mart had zijn Victor weer goed met veel beweging aan het lopen maar het geheel was iets minder spectaculair. Op de vierde plaats werd opgesteld Marijke L., een dochter van Folkert van M. van Steenis uit Geldermalsen, gereden door Marcel van Bruggen. Ook deze liet goede bewegingen zien maar was hierin ietsje vlug en moest in voorgaande paarden zijn meerdere erkennen. Vervolgens werden geplaatst Merle van de Waelhoeve gereden door Margreet Hendriks van Warbij, Jufferke TE. Van de Sprong gereden door Piet van Kempen, Oukje van de Maria Louise Hoeve gereden door Fleur van Kempen, Fjildblomke gereden door Teun Swaanen, Rinske v.d. B. gereden door Jolmer Langen en de rij werd deze keer gesloten door de merrie Japke gereden door Silvia van Dongen/Bastiaansen. 

Dames Klasse 
Een kleine rubriek maar niet minder spectaculair. De wedstrijd werd gewonnen door AM-FM Franco, de jonge Olof van Marcel van Bruggen, gereden door Anita van Stenis. Anita stuurde hem met een mooi front en beste bewegingen door de baan waarvoor de eerste plaats. Op de tweede plek Fleur van Kempen met haar eerder genoemde Oukje van de Maria Louise Hoeve gevolgd door Merle van de Waelhoeve gereden door Margreet Hendriks van Warbij en als vierde werd opgesteld Silvia van Dongen-Bastiaansen met haar Japke.


Het eerste tuigpaardenconcours is een feit.
We gaan dit jaar op alle concoursen in het Zuiden een open klasse en damesklasse rijden. Dit omdat we vinden dat ook de ereklasse paarden moeten kunnen starten! Alleen in Lunteren en Utrecht rijden we een gecombineerde limiet- en ereklasse rubriek met Noord Nederland.

Nieuwelingen;

Helaas hebben we moeten besluiten dit jaar geen nieuwelingencompetitie te rijden omdat het aantal deelnemers te gering is. Hopelijk lukt dit volgend jaar weer wel.

Open Klasse;

We hadden een hele mooie rubriek met 8 stuks voor de open klasse.

Aan kop kwam na overrijden Hunk, een zoon van Tjalf van en gereden door Demi van Nispen uit Aalsmeer. Met een heel mooi front, vooral voor hele hoge bewegingen met veel knieaktie en achter goed bijzetten ging ze door de baan. Een hele mooie en blije presentatie. Op de tweede plaats werd binnen geroepen Victor M, de Jasperzoon van Mart Mies. Ook Mart heeft zijn Victor weer goed met veel beweging aan het lopen maar het geheel was iets minder spectaculair. Op de derde plaats werd opgesteld Marijke L., een dochter van Folkert van M. van Steenis uit Geldermalsen, gereden door Marcel van Bruggen. Ook deze liet goede bewegingen zien maar was hierin ietsje vlug en moest in voorgaande paarden zijn meerdere erkennen. Op de vierde plaats kwam Jufferke TE. Van de Sprong, de merrie van Tsjalke gereden door Piet van Kempen, gevolgd door zijn dochter Fleur van Kempen die vandaag haar debuut maakte in de tuigpaardensport met haar eigen merrie Oukje van de Maria Louise Hoeve, een jonge Jisse. Beiden een waardige presentatie. Hierna volgde Fjildblomke, een jonge merrie van Maeije, gereden door Teun Swaanen en in eigendom van Piet Geerts uit De Mortel, hierna de merrie Rinske v.d. B. gereden door Jolmer Langen en in eigendom van Anita van Kempen en de rij werd deze keer gesloten door de merrie Japke, een jonge Folkert gereden door Silvia van Dongen/Bastiaansen en in eigendom van haar moeder A.Bastiaansen. Ook Silvia maakte vandaag haar debuut in de tuippaardensport en hopelijk zullen er nog vele wedstrijden volgen.

Dames Klasse

Een kleine rubriek maar niet minder spectaculair.

De wedstrijd werd gewonnen door AM-FM Franco, de jonge Olof van Marcel van Bruggen, vandaag voor de eerste keer in het damesnummer gereden door Anita van Stenis. Anita stuurde hem met een mooi front en beste bewegingen door de baan waarvoor de eerste plaats. Op de tweede plek Fleur van Kempen met haar eerder genoemde Oukje van de Maria Louise Hoeve gevolgd door Silvia van Dongen/Bastiaansen met haar Japke en ze kreeg ook de prijs voor het schoonste geheel.

Open Klasse, regio Zuid

PL

NR.

PAARD

VADER

EIGENAAR

 

RIJDER

1

95

Hunk

Tjalf

Demi van Nispen

Aalsmeer

Demi van Nispen

 

2

124

Victor M

Jasper

Mart Mies

Hoeven

Mart Mies

3

543

Marijke L.

Folkert

M.van Steenis,

Geldermalsen

Marcel van Bruggen

4

135

Jufferke TE van de Sprong

Tsjalke

Anita van Kempen-Elberse, Rijkevoort

Piet van Kempen

5

19

Oukje van de Maria Louise Hoeve

Jisse

Fleur van Kempen, Rijkevoort

Fleur van Kempen

6

187

Fjildblomke

Maeije

P.Geerts,

De Mortel

Teun Swaanen

7

 

195

Rinske v.d.B.

Beart

Fleur van Kempen,

Rijkevoort

Jolmer Langen

8

576

Japke

Folkert

A.Bastiaansen

Breda

Silvia van Dongen-Bastiaansen

 

 

Damesklasse regio Zuid

PL

NR.

PAARD

VADER

EIGENAAR

 

RIJDER

 

1

543

AM/FM Franco

Olof

Marcel van Bruggen,

Varik

Anita van Steenis

2

19

Oukje van de Maria Louise Hoeve

Jisse

Fleur van Kempen, Rijkevoort

Fleur van Kempen

3

576

Japke

Folkert

A.Bastiaansen

Breda

Silvia van Dongen-BastiaansenNalina R winnaar competitie 2016

Nieuwelingencompetitie;

Vandaag de zevende en tevens laatste wedstrijd van decompetitie 2016 verreden.

De dagwedstrijd werd gewonnen door Oldrik van deKreterenhof, de jonde ULdrik gereden door Marcel van Bruggen. Met goedebewegingen en heel mooi front liep deze zijn winnende wedstrijd gevolgd doorNalina R, de jonge Tsjalke gereden door Dortjan Raaijmakers die nu in het frontiets mindere was dan de winnaar mar de verschillen waren klein. Als derde werdopgesteld Merle van de Waelhoeve, ook een jonge Uldrik gereden door MargreetHendriks van Warbij en als vierde werd binnen geroepen Gracia F. van de Sprong,een jonge Beart gereden door Marcel van Bruggen.

De competitie 2016 werd gewonnen door Nalina R met 49punten, als tweede Oldrik van de Kreterenhof met 47 punten, als derde Merle vande Waelhoeve met 41 punten en als vierde Gracia F. van de Sprong met 37 punten.

Limietklasse;

Deze wedstrijd werd gewonnen door AM FM Franco, een nazaatvan Olof gereden door Marcel van Bruggen. Hij is sinds kort in eigendom vanMarcel en dit was met hem als rijder zijn eerste optreden in de limietklasseZuid. Met een heel mooi front en tuigtypische bewegingen ging deze door debaan.

Hij werd gevolgd door Victor M, de jonge Jasper gereden doorMart Mies die ook met een mooi front door de baan ging maar zijn bewegingenwaren vandaag iets minder verheven. Deze werd gevolgd door Jufferke TE. Van deSprong met Piet van Kempen en als vierde werd binnen geroepen Monika met MatDuis.

 

Damesklasse;

 

Als winnaar kan AM FM Franco, na het kampioenschap dat hijin Meeuwen behaalde, deze wedstrijd ook weer bijschrijven. Hij werd netjesgereden door Lianne van Houdt die hem met een heel mooi front en goede bewegingenpresenteerde. Als tweede werd opgesteld Oldrik van de Kreterenhof die er metAnita Steenis aan de leidsels ook een mooie presentatie van maakte. Als derdewerd opgesteld Merle van de Waelhoeve met Margreet Hendriks van Warbij aan deleidsels gevolgd door Gracia F. van de Sprong gereden door Astrid van deWetering- van Oort. 

Uitslag Lierop 19-09-2016

Finale Nieuwelingencompetitie regio Zuid

PL

NR.

PAARD

VADER

EIGENAAR

 

RIJDER

1

543

Oldrik van Kreterenhof

Uldrik

Marcel van Bruggen, Varik

Marcel van Bruggen

2

632

Nalina R.

Tsjalke

Jan Raaijmakers,   Geffen

Dort-Jan Raaijmakers

3

157

Merle van de Waelhoeve

Uldrik

Margreet Hendriks van Warbij, Zuilichem

Margreet Hendriks van Warbij

4

135

Gracia F van de Sprong

Beart

Anita van Kempen-Elberse, Rijkevoort

Piet van Kempen

 Limiet Klasse,regio Zuid

PL

NR.

PAARD

VADER

EIGENAAR

 

RIJDER

 

1

543

AMFM Franco

Olof

Marcel van Bruggen, Varik

Marcel van Bruggen

 

2

124