Keuringen in Zuid Nederland

Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie over de keuringen die wij organiseren in Zuid Nederland. We organiseren twee feestelijke fokdagen, één in Oosterland eind juni en één in Hilvarenbeek in het eerste weekend van augustus (zondag en maandag). Ten slotte wordt er nog een nakeuring georganiseerd in Hilvarenbeek in september. 

U kunt uw paarden inschrijven via de website van het KPFS: www.kfps.nl. Log in op 'mijn KFPS' of neem contact op met Jo Janssen via  janss62@planet.nlAANSTAANDE KEURING

Nakeuring Hilvarenbeek: 8 september

Op zaterdag 8 september staat onze nakeuring op het programma. We starten om 9.00 uur met het keuren van de veulens, jonge merries en ruinen en begin van de middag staat de veulenboek sterhengstenkeuring op het programma. 

Klik hier voor de deelnemers. 

De keuring vindt plaats op ons vaste keuringsterrein, nabij Laag Spul 6 te Hilvarenbeek. Komt u vanuit Tilburg? Rijd niet door het centrum van Hilvarenbeek, maar volg de N269 tot de rotonde bij industrieterrein Mierbeek. Ga bij de rotonde rechtsaf het industrieterrein op en volg dat de navigatie verder naar Laag Spul 6.

5 en 6 augustus 2018: Fokdag Hilvarenbeek
Download de catalogus via deze link
Download de uitslagen via deze link.


Zilverschoon vanZomerstaete verovert drie titels tijdens zomerse fokdag te Hilvarenbeek

Tijdens de tweedaagse fokdag georganiseerd doorFokvereniging het Friesche Paard Zuid Nederland werd Zilverschoon vanZomerstaete (Hessel 480 x Onne 376), gefokt en in eigendom van L. Flier,Zomerstaete B.V. te Barendrecht uitgeroepen tot beste driejarige, Kampioen vande drie jaar en oudere merries én Algeheel Fokdagkampioen. Volgens de juryvoldeed deze prachtige jonge merrie bijna geheel aan het fokdoel dat het KFPSvoor ogen heeft en dus deed ze haar naam eer aan.

Op zondag werden 50 veulens gekeurd in één baan. Detoelichting van de jury bij ieder veulen zorgde ervoor dat het een leerzame dagwas voor het publiek. Drie hengstveulens en vijf merrieveulens werden bekroondmet een eerste premie, een prachtig resultaat.
Twee paarden verschenen zondag in de Pavo Fryso Bokaal voor jonge Friesepaarden met tuigaanleg. Tooske van Diphoorn (Alke 468 x Folkert 353) van fam.Raaijmakers uit Geffen is door naar de finale met 70 punten.
In het kader van het Alrako KFPS Kampioenschap Dressuur 2018 Friese paardenwerden in het zonovergoten Hilvarenbeek selectiewedstrijden verreden. Er werdeerder gestart met het programma om voor de warmste periode van de dag klaar tezijn. Uitslagen zijn te vinden op www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl.

Op maandag werd om half 8 gestart met de driejarigen. Doorde zomerse warmte werd het programma op maandag aangepast. Er werden op maandag20 veulentjes gekeurd. Zes hengstveulens werden bekroond met een 1epremie en twee merrieveulens gingen met een oranje lint naar huis. Bij de vierentermerries werden twee 1e premies toegewezen. Deesje van d’nMeulenpad (Meinte 490 x Gjalt 426) van J.M. Janssen uit Vogelwaarde werd alseerste geplaatst en werd later Jeugdkampioen.

In de koninginnenrubriek (3-jarige merries) werden maarliefst 32 paarden gekeurd. Hiervan werden 4 paarden beloond met een 1epremie en 12 met een 2e.  Bijde vier- tot zesjarige stermerries werd Tjawi van de Demro Stables (Alwin 469 xFabe 348) uitgenodigd voor de Centrale Keuring. Bij de 7 jaar en ouderestermerries kreeg Lady-Nora van de Heemstede (Norbert 444 x Anton 343) eenuitnodiging voor de centrale merrie keuring later dit jaar in Drachten en ookde twee aanwezige kroonmerries kregen beiden een uitnodiging.

In het middagprogramma werd gestart met het kampioenschapvoor het beste hengstveulen. Deze titel mag Gideon fân Stal Bellefleur (Norbert444 x Beart 411) van fokker en eigenaar Stan Derksen uit Oosterhout dit jaardragen. Reserve beste hengstveulen werd Hidde Hindriik fan fiif Roazen (Fonger478 x Stendert 447) van fokker en eigenaar S.A.B. Rooze- van der Kemp uitAchtmaal.
Beste merrieveulen én reserve jeugdkampioen werd de Bikkel 470 nakomeling Glory(MV Harmen 424) van F. Schoenmakers uit Oirschot. Dit veulen bleef, zelfs indeze warmte, steeds maar weer met veel kwaliteit ronddansen. Hannelore H. fan ’tKoetsveld (Jurre 495 x Andries 415)  vanfokker en eigenaar A.O.G. Jansen & S. Munoz uit Alblasserdam werd reservebeste merrieveulen.

Met het oog op dierenwelzijn werd op zondag al besloten hetmiddagprogramma op maandag in te korten. Dit betekende helaas dat dehengstenshows dit jaar niet door konden gaan. Wel werden twee tuigrubrieken verreden.Als eerbetoon aan Annie Slokkers werd de ‘Annie Slokkers wisseltrofee’verreden, een damesrubriek voor regio Zuid Nederland. De rubriek werd, net alsin 2017, gewonnen door Merle van de Waelhoeve van Margreet Hendriks van Warbijuit Zuilichem. Ook kon het publiek genieten van de spectaculaire Open KlasseTuigrubriek met zes deelnemers. Hier ging Dort-Jan Raaijmakers met Tooske R.(Alke 468) van fam. Raaijmakers uit Geffen er met de eerste prijs vandoor.  Aansluitend aan de Open klasse werd aandachtbesteed aan het recente overlijden van oprichter, oud penningmeester en erelid deheer Jo Soetens. 

We kijken terug op twee gezellige en goed verlopen dagen,waarbij het publiek werd voorzien van meerdere schaduwplekken rondom de ring.Het strodorp zorgde voor een mooie afwisseling en alle medewerkers envoorbrengers werden volop voorzien van fris water. In het belang van hetwelzijn van onze Zwarte parels werden meerdere voorzorgsmaatregelen getroffen,zoals extra waterpunten op het terrein, inkorten van het programma en extraschaduwplekken in de vooropstelling van de paarden. Volgend jaar hopen we het40 jarig jubileum van onze fokdag te mogen vieren.

Een korte reportage van de kapioenen op de fokdag:

foto van Danielle Vink fotografie.
Kampioen Hengstveulens Gideonfân Stal Bellefleur (Norbert444 x Beart 411) van fokker en eigenaar Stan Derksen uit Oosterhout 

foto van Danielle Vink fotografie.


foto van Danielle Vink fotografie.
Bestemerrieveulen én reserve jeugdkampioen werd de Bikkel 470 nakomeling Glory (MVHarmen 424) van F. Schoenmakers uit
Oirschot.

foto van Danielle Vink fotografie.

foto van Danielle Vink fotografie.
Deesje van d’n Meulenpad (Meinte 490 x Gjalt 426) van J.M.Janssen uit Vogelwaarde werd in haar groep als eerste geplaatst en werd later Jeugdkampioen. 

foto van Danielle Vink fotografie.

foto van Danielle Vink fotografie.

foto van Danielle Vink fotografie.

Zilverschoonvan Zomerstaete (Hessel 480 x Onne 376), gefokt en in eigendom van L. Flier, Zomerstaete B.V. te Barendrecht werd uitgeroepen tot beste driejarige, Kampioen van de drie jaar en oudere merries én Algeheel Fokdagkampioen.Verslag fokdag Oosterland 2018:
Lobke fan 'e Swarte Proenker kampioen van de zonnige fokdag in Oosterland op 23 juni 2018

Op zaterdag 23 juni 2018 werd de “Zeelandse Fokdag”in Oosterland gehouden waar met vele rassen de Zeeuwse Dag van het Paard gehouden wordt.

Er waren veel inschrijvingen voor dit gebied wat de dag extra interessant maakt.

Tot algemeen kampioen werd uitgeroepen Lobke fan ‘e SwarteProenker, een 7-jarige Norbert kroon- en sportmerrie uit een Beart moeder van P. en D. de Meulmeester uit Serooskerke. Een hele luxe merrie met hele sterkebewegingen zowel in stap als draf. De hele ruime stap gaf de doorslag om haarkampioen te makken. Reserve kampioen werd de 4-jarige stermerrie Sonya H, ookeen jonge Norbert uit een stermerrie van Lolke van Zomerstaete uit Barendrecht.Deze merrie heeft ook een hele mooie bouw met beste bewegingen.

Bij de hengstveulen konden geen eerste premies gegevenworden maar bij de merrieveulens werden 5 veulens hiermee beloond wat ruim hetderde deel van de aangeboden veulen was. Tot kampioen werd uitgeroepen Hadeweyvan de Heikant, een Menne uit een kroonmerrie van Stendert van H. Braspenninguit Sprundel. Een evenredig gebouwd veulen met een goede stap en beste draf.Reserve werd Ingrid Fenna R, een nakomeling van Markus uit een stermerrie vanDries van  J. Raaijmakers uit Geffen. Eenlang gelijnd veulen met een mooie voorhand die 's-morgens goede bewegingen lietzien maar in de kampioenskeuring liet ze het in beweging een beetje zitten.

Zowel bij de enters als twenters werd er een merriebevorderd met een eerste premie. Daniek van de grote Overbrug, een Alwin xTsjalle van P. en uit Beek en Donk is een jeugdige jaarling die een goede stapmaar vooral een uitmuntende draf liet zien en later ook bevorderd werd totjeugdkampioen. Bij de tweejarige kreeg Cilla van het Binnenveld een eerstepremie. Het is een Epke uit een ster pref merrie van Ouke van M. Haerkens uitHeeswijk. Een voor haar leeftijd heel grote merrie die wel voldoende jeugd uitstraalde en een goede stap en nette draf liet zien. Ze werd later reservejeugdkampioen.

Bij de 4 jaar en oudere veulenboekmerries konden helaas geenpaarden bevordert worden tot ster maar bij de 3- jarige werden 3 merries stermet een tweede premie. Op kop werd geplaatst Xanne van Plexat een Tsjalke xBeart van C.Schreuders uit Brakel. Een mooi gebouwde merrie met een beste stapen nette draf waarbij ze iets meer opwaarts mocht bewegen. Vervolgens werdengeplaatst Ysah PD vd Swarte Proenker, een Hessel x Tsjalke van P & D deMeulmeester uit Serooskerke en Yfke Wijbregje vd Oostkade, een Reinder x Fetsevan Hestengaarde uit Beek en Donk.

Bij de 4 jaar en oudere stamboekmerries werd Vrouwkje vanKoningsland bevorderd tot stermerrie met een tweede premie. Een mooi gebouwde,goedbewegende langgelijnde merrie van Andries x Gradus van Zomerstaete uitBarendrecht.

Bij de vier- tot zesjarige stermerries werden 2 merriesbeloond met een uitnodiging voor de Centrale keuring met op kop de laterealgemeen  reserve kampioen Sonya H en alstweede werd opgesteld de hele mooie rastypisch gebouwde en netjes bewegendemerrie Mefrou fan ’t Brillehof. Het betreft een jonge Uldrik uit een ster prefprestatie moeder van Anton van Fam. Wulms – van de Meerakker uit Hunsel. Bij deoudere stermerries konden geen uitnodigingen gegeven worden voor de centralekeuring.

 Klik hier voor de uitslagen

Antoinette Schrauwen maakte een uitgebreide fotoreportage. Deze is te zien op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/Frieschepaardzuidnederland

Eind juni worden de foto's ook op de website geplaatst. 

Verslag fokdag Hilvarenbeek 2017:
Sinne van Stal Lagevoort kampioen tijdens de zonovergoten fokdag te Hilvarenbeek

Tijdens de tweedaagse fokdag georganiseerd door Fokvereniging het Friesche Paard Zuid Nederland werd Sinne van stal Lagevoort (Beart 411 x Andries 415), gefokt door Jan en Maria van Driel uit Liessel en in eigendom van M.A.M. van den Akker uit Heesch, uitgeroepen tot algemeen fokdag kampioen.

Tijdens de eerste dag werd al snel duidelijk dat de kwaliteit dit jaar weer prima was.  Op zondag 6 augustus verschenen voornamelijk veulens in de keuringsring, waarvan bij de hengstveulens 23% en bij de merrieveulens 12% werd bekroond met een eerste premie. Tijdens de Pavo Fryso Bokaal voor jonge Friese paarden met tuigaanleg kwam één deelnemer aan de start: Oukje van de Maria Louise Hoeve (Jisse 433)met Fleur van Kempen. Oukje kreeg een uitnodiging voor de Centrale Kleuring. In het kader van het Alrako KFPS Kampioenschap Dressuur 2017 Friese paarden werden in Hilvarenbeek selectiewedstrijden verreden onder een stralende zon. Uitslagen zijn te vinden op www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl.

Op maandag werden er in alle rubrieken paarden gekeurd. Bij de hengstveulens werd 29% bekroond met een eerste premie. Bij de merrieveulens bleef dit percentage steken bij 13%. Het aantal tweede premies bij de merrieveulens was maar liefst 56%. Bij de enters behaalde vijf van de acht(63%) een eerste premie. Ook de twenters kenmerkte zich als een goede groep met 40% eerste premies.

In de koninginnenrubriek (3-jarige merries) werden 22 paarden gekeurd. Hiervan werd 11 % gepromoveerd tot eerste premie merrie. Als beste driejarige werd gekozen Tanje H (Bartele 472 x Haitse 425) gefokt en in eigendom van W. Hendriks te Reusel. Deze merrie werd later op de dag gehuldigd als algeheel reserve dagkampioen.

Bij de vier- tot zesjarige stermerries, altijd weer een prachtige collectie paarden tijdens onze fokdag,  kreeg 56% een uitnodiging voor deelname aan de Centrale keuring te Drachten. Twee stermerries verschenen in de rubriek 7 jaar en oudere stermerries en kregen beide een uitnodiging voor Drachten. Dit was ook van toepassing op de Kroonmerries.

Als beste hengstveulen werd Falco van stal Bellefleur(Meinte 490 x Norbert 444) van W.H. Derksen te Oosterhout gehuldigd. Beste merrieveulen en tevens jeugdkampioen werd Eefke K. (Beart 411 x Tsjerk 328) van J.A.M. Kuijpers uit Langenboom. Reserve jeugdkampioen werd het merrieveulen Elske D.T. (Aarnold 471 x Norbert 444) van E. den Toom uit Molenaarsgraaf.

Het kampioenschap drie- jaar en oudere merries werd gewonnen door Sinne van stal Lagevoort, die aan het einde van de dag gehuldigd werd als algeheel dagkampioen 2017.

In de ochtend werden de voorselecties verreden van de Pavo Fryso Bokaal voor jonge Friese Paarden met Dressuuraanleg. Zes van de 15 combinaties zijn uitgenodigd voor de halve finale tijdens de Centralemerriekeuring te Drachten. Het middagprogramma, dat in het teken stond van de diverse kampioenschappen, werd afgewisseld met de presentatie van negen goedgekeurde KFPS geregistreerde dekhengsten: Wytse 462, Jorn 430, Haike 482,Mees 497, Wylster 463, Nane 492, Bikkel 470, Omer 493 en Jouwe 485 stalen de show onder het zadel, aan de lange lijnen en aan de hand. De organisatie is trots zoveel hengsten te mogen verwelkomen en het publiek waardeerde de shows met een oorverdovend applaus.

Als eerbetoon aan Annie Slokkers werd de Annie Slokkers wisseltrofee verreden, een damesrubriek voor regio Zuid Nederland. De rubriek werd gewonnen door Merle van de Waelhoeve van Margreet Hendriks van Warbij uit Zuilichem. Ook kon het publiek genieten van de spectaculaire Open Klasse Tuigrubriek met zes deelnemers. Ook hierbij werd Merle van de Waelhoeve van Margreet Hendriks van Warbij uitgeroepen tot beste combinatie, waarbij Mart Mies uit Hoeven met Victor M. de tweede plaats bezette. Aansluitend aan de open klasse werd aandacht besteed aan het afscheid van Mart en Victor van de tuigpaardensport. 
Download hier de catalogus

Download hier de uitslagen.

Klik hier om naar de foto reportage te gaan.


VERSLAG KEURINGEN 2017

Impressie fokdag Zeeuwse dag van het Paard in Oosterland - 24 juni 2017
Op de eerste fokdag van het jaar in het Zeeuwse Oosterland is Citske van Plexat (V: Harmen 424) van fokker/eigenaar C. Schreuders gehuldigd als Algemeen Dagkampioen. De fokdag, die helaas wat druilerig verliep, kende de volgende kampioenen en reserve kampioenen:

Beste hengstveulen: Darris anjte P. (V: Onne376) van fokker/ eigenaar J.Peeters Beste merieveulen en tevens reserve jeugdkampioen: Dieuwke Silver T. (V: Wimer 461) van fokker P. Botah en eigenaar G. Toonen. 

Jeugdkampioen: Berber van d’n Meulenpad (V:Alke 468) van fokker/ eigenaar J.M. Janssen

Beste driejarige, tevens reserve kampioen 3 jaar en ouder en later in het kampioenschap ook nog Reserve Algemeen Dagkampioen: Thekla van de Demro Stables. (V: Tsjalle 454) van fokker/ eigenaar Demro Stables.

Kampioen 3 jaar en ouder en tevens Algemeen Dagkampioen: Citske van Plexat (V: Harmen 424) van fokker/eigenaar C. Schreuders

Bij de hengstveulens werden in totaal twee eerste premies uitgereikt, ook bij de merrieveulens kon hetzelfde aantal oranje linten aangehangen worden. 

Eén driejarige merrie werd bekroond met een eerste premie. Daarnaast werden drie 3-jarige merries ster verklaard met een tweede premie. Bij de vier- tot zesjarige stermerries kon de jury één merrie uitnodigen voor de Centrale keuring. Hetzelfde resultaat werd behaald bij de 7 jaar en oudere stermerries. De beide kroonmerries die aanwezig waren tijdens deze fokdag werden tevens uitgenodigd voor de Centrale keuring te Drachten. 

De stoere hengst Bikkel 470 verzorgde met zijn amazone Linda Boon een prachtig optreden in de hoofdring van de Zeeuwse dag van het Paard.

Graag bedanken we sponsor De Kroo Ruitersport voor het ter beschikking stellen van de mooie deken. 
Klik hier voor de uitslagen.

Ga hier naar de fotoreportage, met dank aan Noraly van Hemert: www.noralyvanhemert.nl

De kampioenskeuring


Knappe Bikkel 470 met Linda BoonARCHIEF

 
Nakeuring Hilvarenbeek 10 september 2016

Klik hier voor de uitslag

Klik hier voor de catalogus van de nakeuring

Klik hier voor de herkeuring

Genieten van top kwaliteit Friese Paarden tijdens de Friese Paardendagen in HilvarenbeekSterrenregen in Brabant!

Op zondag 31 juli en maandag 1 augustus hebben op het terrein aan ‘Laag spul’ te Hilvarenbeek twee succesvolle Friese Paardendagen plaats gevonden.Zondag 31 juli kenmerkte zich als een kwaliteitsvolle eerste dag van onze fokdag. Het ochtendprogramma verliep mooi. De veulen groepen kenden hoge kwaliteit, er waren maar liefst vijf eerste premies bij de hengstveulens en zelfs zes eerste premies bij de merrieveulens. Inde middag genoten we van een clinic dubbelspan rijden met Roel Wordragen en Koen van Aarle. Tevens presenteerde Nikita van Turenhout, stalruiter bij Friesian Horse stables, een prachtige jonge hengst tijdens een clinic met als thema ‘het opleiden van een jong dressuurpaard’. De deelnemer aan de rubriek Jonge Friese Paarden met tuigaanleg, Piet van Kempen met Jufferke TE. van de Sprong, mag naar de Centrale Keuring. Bij de Jonge Friese Paarden met dressuuraanleg kwalificeerden vier amazones zich voor de centralekeuring. Tevens vonden diverse dressuurwedstrijden plaats speciaal voor Friese paarden. Een gezellige cateringtent en strodorp met leuke paardenproducten en alpaca’s zorgde voor de bezoekers voor een gezellige dag uit.

Op maandag 1 augustus ging de keuring van start met enkele druppels regen. Gelukkig werd het snel droog en mochten we gedurende de ochtend verschillende keren van de zon genieten. In de prachtige rubriek éénjarige paarden werden twee eerste premies uitgedeeld. In de kwaliteitsvolle groep twee jarige paarden waren er drie eerste premies. In de eerste groep driejarigen kon de jury ook meteen twee eerste premies uitdelen. De tweede groep driejarigen was een groep met uitmuntende kwaliteit. Van de vijf paarden die terug mochten komen werden alle paarden ster verklaard,waarvan twee met een eerste premie. De derde groep drie jarigen sloot af met één eerste premie. In de eerste groep 4 jaar en oudere merries werden twee paarden ster verklaard met een tweede premie. Vier paarden in de groep van 4- tot 6-jarige stermerries kregen een uitnodiging voor de Centrale Keuring. In de groep van 7 jaar en oudere stermerries mocht één paard door naar de Centrale Keuring .

Het middagprogramma ging van start meteen toelichting door oud-KFPS inspecteur Jan Hendriks over de beoordeling van het Friese paard. Vervolgens startte het Jeugdkampioenschap met een fikse regenbui. Beste hengstveulen werd nummer 3: Boaike K. (Beart x Tsjerk) van J.A.M. Kuijpers uit Langenboom. Beste merrieveulen en reserve jeugdkampioen werd nummer 27: Antje G. (Epke x Sjaard) van de heer P.L.M. Geerts uit De Mortel.Het enter met nummer 86: Xandra fân Stal Bellefleur (Tsjalle xFelle) van W.H. Derksen uit Oosterhout ging er met de titel Jeugdkampioen vandoor. Vervolgens werden we getrakteerd op een prachtige Pas de deux met Bartele 472 gereden door Marijke Folmer en Alwin 469 gereden door Nynke Mulder. Nummer 121: Qantje Antje P.(Onne x Beart) van J. Peeters uit Hoogeloon werd uitgeroepen tot de beste drie jarige. In het kampioenschap beste driejarige liepen onder andere 2 merries mee van J. Peeters en tevens twee merries van J.Janssen uit Vogelwaarde. De Limietklasse regio Zuid werd gewonnen door Mart Mies met Victor M. (Jasper). Tweede werd Margreet Hendriks van Warbij met Merle van de Waelhoeve (Uldrik). Tijdens de tweede hengstenshow werden Date 477, Nane 492 en Wylster 463 met veel  bravoure voorgesteld. Het publiek, dat ondanks de regen aan het begin van de middag fanatiek bleef, genoot van de prachtige presentatie.Bij de kroonmerries werden nummer 152: Dagmar van de Oostwal (Meinsex Tije) van M. Driessen uit Erp en nummer 153: Eefke fan it Hiem(Norbert x Oege) van L. Spanenburg uit Boxtel op kop geplaatst. Drie kroonmerries kregen een uitnodiging voor de centrale keuring. Nummer 142: Mirthe M. (Onne x Jurjen) van A. Vanderper uit het Belgische West-Vleteren werd aan het einde van de middag gekroond tot kampioen drie jaar en ouder en tevens Algeheel fokdagkampioen. De eigenaren namen niet alleen het kampioensbord van het KFPS in ontvangst maar kregen ook de wisseltrofee, een prachtig en uniek bronzen beeld vaneen Fries hengst in ontvangst. Dat mag het komende jaar in huize Vanderper een ereplaats krijgen. Nummer 121 werd na haar succes als beste driejarige tevens reserve Kampioen 3 jaar en oudere merries en Algeheel reserve kampioen. Allen van harte gefeliciteerd!

Klik hier voor de uitslagen


Foto's: http://www.noralyvanhemert.nl/

Fokdagkampioen Mirthe M. (Onne x Jurjen) van A. Vanderper uit het Belgische West-Vleteren, gepresenteerd door Pieter en Marijke van der Aa

Beste driejarige en reserve algeheel kampioen: Qantje Antje P.(Onne x Beart) van J. Peeters uit Hoogeloon

Jeugdkampioen: Xandra fân Stal Bellefleur (Tsjalle xFelle) van W.H. Derksen uit Oosterhout

Beste merrieveulen en reserve jeugdkampioen Antje G. (Epke x Sjaard) van de heer P.L.M. Geerts uit De Mortel


Beste hengstveulen werd nummer 3: Boaike K. (Beart x Tsjerk) van J.A.M. Kuijpers uit Langenboom, al meerdere jaren op rij behaalde de heer Kuijpers beste resultaten met zijn fokproducten op onze keuring

Ereronde van de kampioen


Pas de deux met Bartele 472 gereden door Marijke Folmer en Alwin 469 gereden door Nynke Mulder


Limietklasse: Winnaar Mart Mies met Victor M. (Jasper)


Limietklasse tweede prijs: Margreet Hendriks van Warbij met Merle van de Waelhoeve (Uldrik)Menclinic op zondag middag


Clinic over het beleren van het jonge dressuurpaard door Nikita van Turenhout van Friesian Horse Stables. 


Pavo Phryso bokaal: Jonge Friese Paarden met Tuigaanleg


Pavo Phryso bokaal: Jonge Friese Paarden met Dressuuraanleg


Pavo Phryso bokaal: Jonge Friese Paarden met Dressuuraanleg


Strodorp

Fokdag Oosterland geslaagd
We kijken terug op een zeer geslaagde fokdag in Oosterland op 26 juni 2016. Het was prachtig keuringsweer en er waren prachtige en kwaliteitsvolle Friese paarden te bewonderen. Algeheel kampioen werd Nova van het Binnenveld van eigenaar M. Haerkens en Hestegaarden. De reserve kampioen werd Lobke fan é Swarte Proenker, eigenaar P&D de Meulmeester. Klik hier voor de uitslagen. Binnenkort plaatsen we een uitgebreide foto reportage van de fokdag in Oosterland.Verslag Fokdag Hilvarenbeek op zondag 2 en maandag 3 augustus 2015
Wat een prachtige dagen hebben we gehad tijdens onze jaarlijkse fokdag in Hilvarenbeek. 
Lees hieronder het persbericht:

Onder grote belangstelling van Friese paardenliefhebbers uitheel Nederland en het regionale publiek dat massaal was toegestroomd werd op 2en 3 augustus tijdens de Friese Paardendagen uit 150 paarden een prachtige kampioen gekozen.  Juwiel H. fan LutkePeinjum, de vier-jarige stermerrie van Demro Stables won het in de laatste ronden van haar drie-jarige stalgenote, de kersverse stermerrie Mindi van de Demro stables uit Mierlo.  De familie Nuys van Demro Stables ging het tweede opeenvolgende jaar met de prachtige wisseltrofee naar huis. Dit is een bronzen beeld van een Friese hengst gemaakt door Jean Marianne Bremers.

Tijdens twee zonovergoten paardendagen, georganiseerd door Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid Nederland in Hilvarenbeek zijn meer dan 150 Friese paarden gekeurd. In een afwisselend programma met hengstenshows,tuigrubrieken, dressuurwedstrijden en vrijheidsdressuur genoot het publiek van de zwarte parels. In het gezellige strodorp was er een variatie aan stands met aanbod voor de paardenliefhebber.  Deveulenrubrieken waarin de jonge aanwas door een kritische jury werd gekeurd,genoten grote belangstelling. Het hoogtepunt vormde de maandagmiddag waarin van alle rubrieken de beste paarden in de ring met elkaar mochten strijden om de hoofdprijs.  In de laatste ronden moest de jeugd het afleggen tegen de volwassen paarden.  Juwiel H. fan Lutke Peinjum deed haar naam eer aan (juwiel is juweel in het fries). Ze ging naar huis met het kampioensbord van het Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek, de kampioensdeken van de Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid Nederland, en de wisseltrofee, het prachtige bronzen beeld. Volgend jaar  zal in het eerste weekend van augustus opnieuw om dit beeld gestreden worden. En natuurlijk om de eeuwige roem.

Foto:  Kampioen van deFriese Paardendagen Hilvarenbeek: .Juwiel H. fan Lutke Peinjum van Demro Stables uit Mierlo.


Klik hier voor een fotoverslag van de winnaars. 
Standhouders
Hierbij de lijst van standhouders op onze fokdag:
Biozuiger
Elsa Liebregts
Frieling Jonkersvaart
’t Woud Rijtuigen
Opfokstation Raepshille
Vos Capelle
Fresco IJs
van zon Catering
Renco
De Paardenverzorger
Mart van Daal
HorsePartners
Geert & Henk Trading
Dominick v.o.f.
Jennifer Groeneveld
Borduurhuis.nl
Dier in Beweging
Horse Resque Team
Alp d'Huez
De Groot Huiden & vachten

Verslag Fokdag Oosterland 27 juni 2015
Mooie Fokdag op nieuwe locatie Zeeuwse dag van het paard

Op 27 juni vond onze eerste Fokdag van 2015 plaats tijdens de Zeeuwse dag van het Paard, dit jaar op de nieuwe locatie in Oosterland. De dag begon met een frisse bries, later op de dag werd het steeds zonniger, maar niet te warm voor de paarden. Perfect keuringsweer! Ruim voor we van start gingen arriveerden de eerste paarden al, waardoor we mooi op tijd van start konden. Koffie, thee, koek en soep werden door de Fokvereniging aangeboden in onze tent, daarvan werd goed gebruik gemaakt. Er werden in totaal 51 paarden gekeurd. 

Naarmate de ochtend vorderde sloop er wat vertraging in het programma, zodat we wat later dan gepland afsloten met de kampioenskeuring. Jeugdkampioen werd Senske Harmen van Stoks (Hamren x Tsjerk) van Joke Toonen uit Maren Kesse. Reserve Jeugdkampioen werd Pjaike van Zorg en Genot (Norbert x Onne) van Dhr. J.F. van Gerwen uit Boekel. Kampioen van de drie jaar en oudere merries en tevens Algeheel Kampioen werd Noor van het Binnenveld (Gjalt x Tetse) van M. Haerkens uit Heeswijk en Citske van Plexat (Harmen x Sibald) van C. Schreuders uit Brakel mocht het reserve kampioenslint in ontvangst nemen, zowel in het kampioenschap van de drie jaar en oudere merries als in het algehele kampioenschap. Er waren vier veulens met een eerste premie en vier merries werden ster verklaard, waarvan één met een eerste premie. Twee knappe twentermerries kregen eveneens een eerste premie. Vier oudere stermerries werden uitgenodigd voor de centrale keuring, evenals de aanwezige kroonmerrie. 

In het middagprogramma in de hoofdring gaf Danielle Meyboom een demonstratie vrijheidsdressuur met haar Friese ruin Jauke. Ze kreeg veel applaus van het aanwezige publiek, duidelijk werd dat je, door een goede relatie op te bouwen en positief te trainen, heel veel kunt bereiken met je paard. Ook genoot het publiek van het dubbelspan Friezen van Leo en Annie Lemson in de rassenparade.

We kijken terug op een mooie dag. Het nieuwe terrein in Oosterland is prima bevallen, we keren graag weer terug volgend jaar!


Klik hier voor het foto album en geniet hieronder nog van mooie foto's van de kampioenen door Noraly van Hemert (www.noralyvanhemert.nl).