Terug naar nieuwsoverzicht

Veulenpresentatie Eerste Jaargang Jonge Hengsten

De fokverenigingwil op de fokdag in Hilvarenbeek (3 augustus) in het middagprogrammaeen presentatie organiseren van de eerste nakomelingen van de jongehengsten die in 2014 goedgekeurd zijn.

Het gaat om de eerste jaargang vanFonger, Gerben, Hessel, Hette, Haike en Tjaarda. De veulens wordenin de ochtend gewoon in het programma gekeurd. In hetmaandagmiddagprogramma worden ze als groep gepresenteerd enbecommentarieert door de veulenjury.

Wij horen graag of u uw veulen aan dezepresentatie wil laten deelnemen. We denken dat de fokkers dit eenmooi en informatief onderdeel zullen vinden.

Graag reactie aan Sjouk Hoitsma: s.hoitsma@hotmail.com