Terug naar nieuwsoverzicht

Onderzoek Staart- en maneneczeem: hulp leden gevraagd!

Onderzoek Staart- en maneneczeem: hulp leden gevraagd!
Enkele weken terug heeft het KFPS via de website en Phryso (juni 2014) aangekondigd dat er een onderzoek gestart wordt, dat uiteindelijk moet gaan leiden tot een DNA-test voor de gevoeligheid voor staart- en maneneczeem. Middels een DNA-test kan op een effectieve wijze het aantal schuurders teruggedrongen worden. Het onderzoek komt in grote lijnen neer op het vergelijken van het DNA van schuurders en niet-schuurders om op deze wijze de verantwoordelijke genen te identificeren. Het is de bedoeling dat minimaal 200 haarmonsters van schuurders en 200 monsters van niet-schuurders verzameld worden. Het KFPS doet een beroep op de leden om te helpen deze monsters te verzamelen. 

 
Hoe kunnen leden helpen?
Er zijn drie manieren waarop leden kunnen helpen bij het verzamelen van DNA-materiaal. 
1) beschikbaar stellen van haarmonsters van reeds voor staart- en maneneczeem gescoorde paarden
Gedurende de afgelopen jaren zijn tijdens de veulenkeuringen merries door KFPS-medewerkers gescoord voor staart- en maneneczeem. Van een deel van deze paarden heeft het KFPS haarmonsters in het archief. Het KFPS zal de betreffende eigenaren binnenkort middels een brief de vraag stellen of de haarmonsters in het archief voor dit onderzoek gebruikt mogen worden.
 
2) haarmonsters insturen van schuurders en niet-schuurders  
Eigenaren van paarden die schuren als gevolg van staart- en maneneczeem kunnen deelnemen via het van de betrokken paarden invullen van een enquête en het opsturen van een haarmonster. Het is van belang dat de enquête wordt ingevuld en een haarmonster wordt opgestuurd voor zowel de paarden met staart- en maneneczeem als de gezonde paarden wordt ingevuld. Op basis van de ingevulde enquêteformulier ontvangt u van het KFPS haarzakjes voor de monsters en een retourenveloppe waarmee de monsters verstuurd kunnen worden. 
 
3) Analyse van staart- en maneneczeem van grotere koppels
Informatie uit grotere koppels (meer dan 10 paarden ouder dan 4 jaar) zijn uitermate interessant voor het onderzoek. Het KFPS zal eigenaren van grotere bestanden paarden benaderen om mee te werken. Het is de bedoeling dat een medewerker van het onderzoek zelf het voorkomen van staart- en maneneczeem komt inventariseren en de bij dit onderzoek behorende enquête (zie hieronder) invult. Eigenaren van grotere koppels Friese paarden worden tevens uitgenodigd om zelf contact op te nemen met het KFPS. 
 
 
Enquête
Het is van belang dat voor alle schuurders en niet-schuurders waarvoor DNA-materiaal wordt opgestuurd of waar toestemming voor wordt gegeven om een haarmonster te gebruiken, een kort enquêteformulier wordt ingevuld. De uit de enquête verkregen informatie is belangrijk bij de uitvoering van het onderzoek. De enquête is te vinden op www.wageningenur.nl/kfpsonderzoek en is via de PC in te vullen. Desgewenst kunnen enquêteformulieren ook per post worden opgestuurd.
 
Anoniem 
Het is vanzelfsprekend dat het KFPS vertrouwelijk met de verkregen informatie omgaat. De informatie zal strikt voor het onderzoek worden gebruikt en op geen enkele wijze de status van het paard beïnvloeden.
 
 
Het KFPS rekent op de steun van de leden om op deze wijze in gezamenlijkheid de problematiek rond staart- en maneneczeem terug te dringen.
 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ina van der Lei 
mail: inavanderlei@kfps.nl
tel.: 0512-523888