Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe penningmeester en contactpersoon ledenadministratie Fokvereniging het Friesche Paard Zuid Nederland

Tijdens de jaarvergadering op zaterdag 28 januari 2017 heeft ons trouwe bestuurslid Nancy Lucius aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid van onze Fokvereniging. Vanuit het bestuur vinden we dit erg jammer. We kijken terug op een hele fijne samenwerking gedurende vele jaren, waarin Nancy onder andere de taak als penningmeester en contactpersoon voor de ledenadministratie op zich heeft genomen. Ook vele andere taken waren bij Nancy op de juiste plaats, zoals het organiseren van de buitenritten, maken van de nieuwsbrief en het aanvragen van vergunningen voor de fokdag. Gelukkig blijft Nancy wel betrokken binnen ons vrijwilligersteam voor onder andere de buitenritten. 

Jan Raaijmakers heeft de taak van penningmeester en contactpersoon voor de ledenadministratie van Nancy overgenomen. De contactgegevens van Jan vindt u onder de knop 'Contact'.Nancy aan het woord tijdens de jaarvergaderingJan Raaijmakers met één van zijn Friesche parels.