Terug naar nieuwsoverzicht

Kampioenschap dames Zuid voor Melissa van de Heuvel met Stal Zadelhoff’s Liekele

De competitierubriek van de Friese tuigpaarden werdaangevoerd door Stal Zadelhoff’s Liekele (Uldrik) met Martin Eikelenstam. Hetblijft een mooie verschijning met een geweldig mooi front en goed over debenen. AM FM Jillis (Maurus) gereden door Marcel van Bruggen kwam op eenverdiende tweede plaats. Met zijn bewegingen deed hij weinig onder met zijnvoorganger maar het totaalbeeld was minder. Als derde werd binnen geroepen JuffertkeTE van de Sprong (Tsjalke) gereden door Piet van Kempen uit Rijkevoort. Ookdeze toonde goede bewegingen maar was minder constant dan zijn voorgangers. Opplaats 4 kwam AM FM Jelle (Andries) gereden door Sven Fransen en op plaats 5  Jalina R (Stendert) gereden door Dort JanRaaijmakers

 Op kop in de limietklasse kwam Victor M (Jasper)gereden doorMart Mies. Sterk over de benen met veel ruimte en ook met een heel mooi frontmaakte hij deze plaats waar. Hij werd gevolgd door Stal Zadelhoff’s Ynse(Harmen) gereden door Martin Eikelenstam. Deze gaat goed ook goed over de benenmaar kwam in front en regelmaat  tekortop de winnaar. Op plaats 3 volgde Klaske van Visser (Stendert) gereden doorEdwin Gorter met goede bewegingen maar totaalbeeld minder dan van zijnvoorgangers. Hierna volgde Dieuwke van de Voorsche Hoeve (Harmen) gereden doorJolmer Langen dan Tjeerd (Anne) gereden door Corné Veldjesgraaf  en dan Chris (Jasper) gereden door GerardKersten. Voor Tjeerd was dit tevens zijn laatste tuigwedstrijd omdat men vindtdat hij van zijn oude dag mag gaan genieten. Op gepaste wijze werd hier evenbij stil gestaan.

Bij de damesklasse werd gestreden om Kampioenschap Zuid2015. Na overrijden kwam op een verdiende eerste plaats Melissa van Den Heuvelmet Stal Zadelhoff’s Liekele (Uldrik). Met een heel mooi front en goed over debenen waarbij hij sterk aantrad vanuit de achterhand maakte hij deze plaatswaar. Op een verdiende tweede plek kwam Lianne van Houdt met Lieke BT. (Uldrik)Ook deze liet sterke bewegingen met een mooi verheven front maar hettotaalbeeld van haar voorganger was mooier. Ze werd gevolgd op een goede derdeplaats door Samantha Eikelenstam met Klaske van Visser (Stendert) en daarnawerden opgesteld Anita van Steenis met AM FM Jelle (Andries) en Charlonne(Jasper) gereden door May van de Voort. Melissa van den Heuvel kreeg ook deprijs voor het schoonste geheel.

 Door: Jan Raaijmakers