Terug naar nieuwsoverzicht

Drie overwinningen bij de Friezen voor de paarden van Stal Zadelhoff op concours in Haps

Stal Zadelhoff’s Liekele, een jongeUldrik werd gereden door Martin Eikelenstam als eerste binnengeroepen bij de competitierubriek Zuid Nederland en dat deed Liekelenog een keer over in de damesrubriek gereden door Melissa van denHeuvel. Stal Zadelhoff’s Ynse, een jonge Harmen schreef geredendoor Martin Eikelenstam de open klasse op zijn naam.

Stal Zadelhoff’s Liekele werd met eengeweldig front en goed over de benen als eerste binnen geroepen in decompetitierubriek. Met stukken had rijder Martin Eikelenstam zijnhanden er vol aan maar het bleef allemaal goed gaan. Als tweede werdbinnen geroepen AM FM Jillis, een jonge Maurus vanA.Kranendonk/Marcel van Bruggen, gereden door Marcel van Bruggen. Infront moest hij toegeven op de winnaar maar ook deze was goed over debenen. Op plaats 3 volgde AM FM Jelle, een jonge Andries van J.deGroot/Marcel van Bruggen, gereden door Sven Fransen. Ook dit paardleverde een goede prestatie al moest hij bij het overrijden duidelijktoegeven op zijn 2 voorgangers. Op plaats 4 werd binnen geroepenJalina R van Jan Raaijmakers uit Geffen gereden door Dort JanRaaijmakers gevolgd door Juffertke TE van de Sprong van en geredendoor Piet van Kempen uit Rijkevoort, dan Joy van Visser van engereden door Edwin Gorter uit Lunteren en op plaats 7 Jente van deGrote Overbrug van en gereden door Teun Swaanen uit Beek en Donk.


Ook bij de openklasse mochten 3 paarden overrijden en de jury riep als eerste StalZadelhoff’s Ynse binnen gereden door Martin Eikelenstam. Deze liephier zijn eerste wedstrijd en meteen heel succesvol. Mooi front engoed over de benen, de terechte winnaar van deze rubriek. Hij werdgevolgd door Hielke van Wil Hendriks uit Reusel, gereden door Martvan Daal. Vorig jaar schreef ze de ene na de andere overwinning ophaar naam maar dat niveau heeft ze nu nog niet. Ze gaat goed over debenen maar komt in front nu tekort op de winnaar. Op de derde plaatsook een merrie die hier haar eerste wedstrijd liep. Het betreft LiekeB.T. van G.H.Timmer/Marcel van Bruggen, een jonge Uldrik gereden doorMarcel. Ze ging met een mooi front maar kwam in de beweging tekort opde eerste 2. Op plaats 4 Klaske van Visser van en gereden door EdwinGorter gevolgt door Victot M van en gereden door Mart Mies uitHoeven, Dan Chris van en gereden door Gerard Kersten uit Velp en derij werd deze keer gesloten door Parel A.M. van de Sprong van Pietvan Kempen, gereden door Jolmer Langen.

Bij de damesklasse kwam Melissa van deHeuvel met Stal Zadelhoff’s Liekele op een verdiende eerste plaats.Met sterke bewegingen met een mooi verheven front bewoog ze door debaan. Ze werd gevolgd op een goede tweede plaats door Klaske vanVisser, een jonge Stendert van Tieme Visser/Edwin Gorter uit Lunterendie werd gereden door Samantha Eikelenstam gevold door Charlonne, eenjonge Jasper van Gerard Kersten uit Velp, gereden door May van deVoort.

Meer informatie over de wedstrijden voor de tuigers dit seizoen: klik hier