Terug naar nieuwsoverzicht

Discussieavond 19 december

Discussieavond Karakter van het Friese paard: pittig en uit de praktijk

Vrijdagavond 19 december kon je in Zaal de Schuif bij de discussieavond over het karakter van het Friese paard soms een speld horen vallen. Het 90-koppige publiek luisterde geconcentreerd naar de discussie die zich ontspon tussen de 6 panelleden die juist goed hun mondje roerden.

Uitgenodigd waren Machteld van Dierendonck (onafhankelijk gedragswetenschapper paard), Sabien Zwaga (aspirant inspectie KFPS), Erwin Spliethof (trainer en eigenaar Spliethof Paarden), Benjamin Maljaars (topruiter en finalejurylid PavoFrysobokaal), Anton Schut (Fokker van het jaar 2013) en Germ Aise Bouma (Dekstation en exportstal Henswoude). Discussieleider Johan Achterhof zwengelde de discussie aan, maar hij hoefde nauwelijks aan te geven. De panelleden spraken ieder vanuit hun eigen praktijk waardoor de discussie heel breed was en voor iedereen wat wils had. In het tweede deel van de avond grepen een aantal mensen uit het publiek de microfoon en mengden zich in de discussie. Zo werd het laat in De Schuif. Hieronder een greep uit de discussie. Meer foto's van de avond vind u in het foto-album op onze website.

Machteld van Dierendonck gaf vooraf een introductie op het begrip karakter. Een korte weergave van haar presentatie vindt u hier.

Machteld van Dierendonck: Erfelijkheid van karakter is lastig vast te stellen omdat het begrip  vier tot zes dimensies heeft. Per dimensie is er een zekere mate van erfelijkheid. De vraag is of er op te selecteren is. Er zijn zoveel andere elementen die invloed hebben zoals opvoeding, milieu, fysieke conditie.

Anton Schut: Voor de fokker is het heel belangrijk om het karakter van je merrie te kennen. En je eigen fokdoel te bepalen, waarin je dat element heel goed meeneemt. En daarnaast zou het KFPS veel meer gegevens over het karakter van de hengsten moeten geven. Keur ook hengsten die minder scoren op karakter aan en publiceer die gegevens. Laat de keuze meer aan de fokker. We hebben een gesloten fokkerij dus moet je meer in de breedte kunnen kiezen. De fokker moet dan ook meer risico durven nemen. 

Erwin Spliethof: Inderdaad. De fokkers moeten bepalen waar we over 10 jaar staan. Het KFPS beslist teveel voor fokkers. Daarmee krijg je niet de breedte. Terwijl we dat juist moeten koesteren. We willen niet één en hetzelfde paard. We willen pittige én daarnaast ook rustige betrouwbare paarden. Dat betekent dat je ook anders met selecteren. Nu komen de bluffers er wel, maar bange paarden niet. Terwijl die vaak heel goed presteren in de sport. Ik ben sterk voor het beoordelen van paarden middels de longeermethode. Pas dan krijg je een indruk van het paard in het werk.

Germ Aise Bouma: Precies, het stamboek moet faciliteren maar niet op de stoel van de fokker gaan zitten.
Voor de handel moet het paard mooi zwart zijn, met veel behang, vierkant in de basisgangen en een werkbaar karakter. Dat is de basiseis. Maar elk braaf paard kan met een verkeerde behandeling onwerkbaar worden. De eigenaar/gebruiker en de manier waarop hij met het paard omgaat is misschien wel belangrijker dan het karakter van het paard. Vroeger had je meer paardenmensen, die wisten hoe je met een paard moet omgaan. Nu hebben we te maken met mensen met paarden, dat is wel een risico en vraagt om een betrouwbaar paard. 


Benjamin Maljaars:  Ik wil een paard dat aanleg heeft om Grand Prix te lopen. Dat zijn jonge paarden die niet geschikt zijn voor beginners. Te bang, te snel, te sensibel. De ruiter en de training is dan belangrijker dan het karakter van het paard.  Want na jaren van training maken zij het verschil. 
We maken vaak een onderscheid in paarden voor de sport en paarden voor recreatief gebruik. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Het gaat vooral om het uithoudingsvermogen. Je wilt geen 10 minuten-paard. Je wilt een paard dat bij 35 graden ook die laatste proef nog goed wil lopen. Die voor je wil werken. 

Sabien Zwaga:
Het karakter van de Friezen is nog onvoldoende gedefinieerd. We testen de jonge hengsten nu volgens een nieuwe methode die gerelateerd is aan de methode die ook bij het KWPN wordt toegepast. Machteld liet die eerder deze avond al zien. De resultaten daarvan zijn nog echter nog niet bekend. 
Idealiter zou je je kunnen voorstellen dat eigenaren hun jonge paarden zelf eerst 1 of 2 jaar gebruiken. En de resultaten daarvan meenemen in hun fokdoel. Je hebt dan veel meer gegevens zelf. Maar dat is financieel niet voor iedereen weggelegd.