Terug naar nieuwsoverzicht

Beoordelingsavond op vrijdag 10 november 2017, doet u mee

Wat gaan we doen? 
Tijdens deze avond gaan we in twee groepen onze kennis uitbreiden en/of opfrissen op het gebied van het beoordelen van het Friese paard. Onder begeleiding van twee KFPS juryleden worden (na een korte theoretische uitleg) een aantal paarden in de praktijk beoordeeld. We hanteren hierbij de manier waarop door het KFPS ook altijd gekeurd wordt.
Nadat de paarden gekeurd zijn worden ze door middel van discussie tussen de deelnemers en onder begeleiding van het jurylid besproken. Het lineair scoreformulier welke bij opnamerubrieken op de keuringen wordt gehanteerd zal tevens de revue passeren.

UITLEG TWEE GROEPEN:
Omdat de kennis van de deelnemers wellicht uiteen ligt en we de avond voor iedereen nuttig willen maken hebben we besloten de beoordelingsavond in twee groepen te laten verlopen.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
- Vrijdagavond 10 november 2017
- Aanvang 19:30 uur
- Toegankelijk voor iedereen!
- Toegang gratis
- Opgave via mail noodzakelijk
- Consumpties voor eigen rekening

ADRESGEGEVENS:
• Stal Lagevoort (fam. Van Driel)
- Kanaalstraat 16
- 5757 RP Liessel

• Opgeven bij:
- Peter de Meulmeester
stalpd@zeelandnet.nl

• Vragen of opmerkingen of indien
verhinderd app of bel naar
Peter de Meulmeester
06-52378271

• Opgeven voor 6 november ‘17
• Bij aanmelding van deelname graag aangeven in welke groep u plaats wilt nemen!

GROEP 1:
Groep 1 is de groep waarbij de basis van het beoordelen nog wat training/uitleg behoeft. Dit betekent dat er bij deze groep eerst een klein stukje theorie wordt behandeld over waarom en wat we gaan beoordelen. Tijdens deze theorie worden de basisbegrippen en de verschillende termen uitgelegd waarna er in de praktijk een aantal paarden worden beoordeeld. Deze beoordeling vindt in eerste instantie klassikaal plaats waarbij het KFPS jurylid zal uitleggen en aanwijzen waar we op moeten letten en wat we graag zien. Vervolgens is het de bedoeling dat er in groepjes beoordeeld gaat worden onder begeleiding van het jurylid.

GROEP 2:
Individueel of in kleine groepjes worden de paarden beoordeeld. Na het beoordelen zullen de paarden onder leiding van het KFPS jurylid besproken worden. Voor deelname in deze groep wordt uitgegaan dat de deelnemers bekend zijn met de basis van het beoordelen en de termen die hiervoor gebruikt worden. Na het beoordelen van alle paarden zal de kwaliteitsvolgorde gezamenlijk bepaald gaan worden.